Oferta reklamowa i punkty kolportażu

  • nakład: 30 000 egzemplarzy
  • gazeta bezpłatna (dwutygodnik)
  • zasięg: gminy powiatu bydgoskiego

Jesteś zainteresowany reklamą?
Karol Przybylski, tel. 665 169 292
Małgorzata Kramarz, tel. 607 908 607
Iwona Zuchniak – 500 324 572
Agnieszka Korzeniewska – 534 206 683
Aleksandra Chmielnik-Rubczak – 512 202 240
Patryk Dombek – 501 132 873 (patronaty)