Zyskaj pieniądze z UE na przydomową oczyszczalnię ścieków

Mieszkańcy gminy Dobrcz będą mieli możliwość wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków przy wykorzystaniu funduszy unijnych PROW na lata 2014-2020.

Pieniądze można zdobyć pod warunkiem wkładu własnego w kwocie 36% inwestycji. Muszą także spełnić dwa warunki: ich dom nie może być podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej oraz nie może być planowana takie podłączenie. Beneficjentem projektu będzie gmina Dobrcz, która po jego zakończeniu w 2020 przekaże instalacje właścicielom działek, na których one powstaną.

Aby przystąpić do udziału w projekcie należy złożyć wniosek w siedzibie Urzędu Gminy w Dobrcz, który można otrzymać w siedzibie samorządu lub pobrać ze strony internetowej.

Wniosek do pobrania