Zmodernizują budynek przy pl. Jana Pawła II, rynek i Osiedle Robotnicze

Ostatnio na świeczniku w Solcu Kujawskim (powiat bydgoski) jest rewitalizacja. Specjalna komisja dyskutowała o planach dotyczących budynku przy pl. Jana Pawła II 4 i przebudowie rynku.

Niedawno odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji powołanego przez burmistrz Teresę Substyk. Zadaniem komitetu jest wydawanie opinii i rad oraz ocenianie przebiegu rewitalizacji. Tym razem jego członkowie omawiali zasady Gminnego Programu Rewitalizacji oraz przedstawili projekty inwestycyjne i społeczne dotyczące poszczególnych nieruchomości w mieście.

W czasie posiedzenia omówiono np. plany dotyczące budynku przy pl. Jana Pawła II 4 – komitet chce go zmodernizować i zorganizować w nim centrum usług (m. in. edukacyjnych jak kursy, warsztaty, szkolenia) czy miejsce integracji dla seniorów. Rozważana jest też wymiana nawierzchni na rynku, oświetlenia, zmiana organizacji ruchu i aranżacja tamtejszej małej architektury.

Dyskutowano również na temat rewitalizacji Osiedla Robotniczego. Dalsza część dyskusji i głosowanie nad konkretnymi rozwiązaniami na następnym posiedzeniu zaplanowanym na 14 lutego.