Za nami I Charytatywny Piknik dla Kuby [fotorelacja]

Fot. nadesłane

Do historii przeszedł I Charytatywny Piknik dla Kuby, małego mieszkańca gminy Dobrcz. Mieszkańcy oraz wszyscy zaproszeni goście spotkali się w Gospodarstwie Agroturystycznym „Śliwkowy sad” państwa Anny i Jana Iwanowskich.

– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w stworzenie tak pięknego dnia – mówi Mariusz Lisik, tata Kuby. – Zarówno organizatorom i sponsorom – państwu Iwanowskim, jak i policji, żandarmerii wojskowej i wszystkim mieszkańcom, którzy przybyli i wsparli nas w leczeniu Kuby.

Rehabilitację chłopca wspierać można także dzięki wpłatom na konto: Pomoż Kubusiowi Stanąć Na Własnych Nóżkach 841090 1072 0000 0001 22631828 dopisek „Na leczenie Jakuba Lisik”

Zdjęcia udostępnione przez organizatora i p. Mariusza Lisika.