Wysprzątali Murowaniec

Fot. Stowarzyszenie Nasz Murowaniec

Najwięcej było piersiówek i puszek. Niechlubnie królowały także plastiki i papierki. Obserwując wzrastający poziom zanieczyszczenia sołectwa, Stowarzyszenie Nasz Murowaniec postanowiło położyć temu kres i zorganizowało akcję sprzątania wsi.

– Widać było, że było brudno – podkreśla Maciej Mikołajewski, współorganizator przedsięwzięcia. – Śmieci leżały wszędzie – przy przystankach i głównych ulicach. Trudno nawet określić, ile tego wszystkiego zebraliśmy, bo nikt nie ważył. Szacunkowo mogę powiedzieć, że w ciągu trzech godzin wypełniliśmy powierzchnię 2,5 kontenerów.

W akcji, która odbyła się 21 kwietnia, udział wzięło ponad 50 mieszkańców i kilka samochodów, dzięki którym mogli się oni przemieszczać. Wszyscy chętni przez kilka godzin przemierzali ulice i zakamarki sołectwa, by w jak najdokładniejszy sposób wykonać swoją pracę. Schodzili nie tylko do rowów, lecz zaglądali także między każdy krzak i zagajnik. Jak się dowiedzieliśmy, działania te zorganizowane zostały po raz pierwszy po wielu latach.

Nie dla wszystkich mieszkańców gminy działania proekologiczne są istotne.

– Pomimo że gmina umożliwia legalne pozbycie się starych opon do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odnaleźliśmy duże sterty tych zużytych – dodają organizatorzy. – Mimo naszych licznych apeli do osoby zaśmiecającej jedną z części naszego sołectwa, wciąż pozostawia ona po sobie butelki po napojach alkoholowych. Przecież ziemia jest naszym wspólnym dobrem. Dlaczego więc sami sobie szkodzimy?

Akcja sprzątania sołectwa spodobała się mieszkańcom na tyle, że Stowarzyszenie Nasz Murowaniec w przyszłości zamierza ją powtórzyć i przekształcić w inicjatywę cykliczną.

– Dziękujemy wszystkim uczestnikom za trud włożony w przywrócenie porządku w naszej okolicy – podsumowują inicjatorzy. – Efekt góry śmieci jest imponujący. Prosimy teraz wszystkich o uszanowanie naszej pracy i dbanie o porządek, nie tylko w sołectwie.

W organizację wydarzenia włączyło się także przedszkole Korona. Akcja zdobyła także sponsorów, którzy przekazali nie tylko datki, ale także sprzęt niezbędny do bezpiecznej pracy. Sami także czynnie uczestniczyli w porządkach, których zwieńczeniem było wspólne integracyjne ognisko.