Wsparcie dla przedsiębiorców

Na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy powstał punkt kontaktowy Funduszu Badań i Wdrożeń.

25 listopada przedstawiciele UTP i Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji podpisali umowę, na mocy której od grudnia na terenie uczelni zacznie działać punkt kontaktowy Funduszu Badań i Wdrożeń. Celem programu jest wzmocnienie innowacyjności i potencjału technologicznego w województwie kujawsko-pomorskim poprzez, m.in., wspieranie przedsiębiorstw na etapie wdrażania nowych inwestycji i w zakupie środków niezbędnych do prowadzenia prac z zakresu badań i rozwoju.

– Od samego początku nasz uniwersytet jest zorientowany na ścisłą współpracę z wieloma dziedzinami gospodarki, a nasze wydatki na wspieranie innowacyjności wielokrotnie wzrosły w ciągu minionych lat – mówi prof. Antoni Bukaluk, rektor UTP. – Gdy więc zrodził się pomysł utworzenia w Bydgoszczy punktu kontaktowego Funduszu, nie widzieliśmy możliwości, by taki punkt był zlokalizowany w innym miejscu niż u nas.

Powstanie Punktu Kontaktowego w Bydgoszczy jest nieprzypadkowe. To właśnie z powiatu bydgoskiego najwięcej podmiotów ubiega się o wsparcie w ramach Funduszu. Pula do rozdysponowania wynosi około 17 mln zł, a dzięki obecności punktu wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie nie będą musieli udawać się do siedziby KPAI w Toruniu.

– Nasz program spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem – mówi Maciej Krużewski, prezes zarządu KPAI. – Dotychczas otrzymaliśmy ponad osiemdziesiąt projektów, z których po wstępnej selekcji wybraliśmy czterdzieści. Do końca roku mamy zamiar podpisać pierwsze umowy z wybranymi beneficjentami