Wojciech Oskwarek: Dostęp do wody to priorytet

Z Wojciechem Oskwarkiem, wójtem Nowej Wsi Wielkiej, rozmawiamy o zmianach, jakie w ostatnich latach zaszły w gminie i planach na najbliższy rok.

Nie można powiedzieć, że gmina się rozwija, a jednak słychać głosy, że tych zmian za dużo nie widać. Skąd te rozbieżności?
Ludzie się budują, powstają nowe osiedla, trzeba więc zabezpieczyć ich w media: dostęp do wody, kanalizacji i oświetlenia. Budowa sieci wod-kan jest infrastrukturą, której nie widać, ale jest ona istotną inwestycją dla mieszkańców.

Jakie są więc postępy w zwodociągowaniu gminy?
W latach 2012-2013 mieliśmy spore zadanie, trzeba było bowiem podłączyć do sieci wodociągowej północną część Nowej Wsi Wielkiej, Januszkowo oraz Dziemionnę. Oprócz tego zakończyliśmy prace związane z budową sieci wodociągowej w Prądocinie. W sumie wybudowaliśmy ponad trzynaście kilometrów sieci.

Czy to już koniec prac?
Jeszcze nie. W tym roku ruszy bowiem budowa sieci wodociągowej w Tarkowie Dolnym. Docelowo do końca przyszłego roku ma zostać tam wybudowana sieć o długości ośmiu kilometrów. Gdy skończymy te prace, będzie można powiedzieć, że prawie cała gmina jest zwodociągowana.

Sporo inwestycji łączy się też z budową ulic…
Po inwestycjach związanych z budową sieci wod-kan, sukcesywnie, w miarę dostępnych środków, utwardzamy drogi. W minionym roku poszerzyliśmy fragment jezdni i zbudowaliśmy chodnik przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. Kończymy budowę drogi asfaltowej z Januszkowi do Kolankowa. W zeszłym roku wybudowaliśmy też ulicę Miłą w Nowej Wsi Wielkiej, ulice Brzozową, Spokojną i Bukową w Brzozie oraz Nasypową w Olimpinie. Przy gimnazjum w Brzozie ukończyliśmy też parking na ponad osiemdziesiąt pojazdów.

A co z inwestycjami związanymi ze zdrowiem, kulturą czy rekreacją?
Sukcesywnie rozbudowujemy przychodnie w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej. Dziś ich standard jest wyższy niż w wielu miejskich przychodniach. Niedawno otworzyliśmy też świetlicę wiejską w Prądocinie, a w Leszycach ustawiliśmy kontenery na potrzeby świetlicy wiejskiej. Ukończyliśmy rozpoczętą trzy lata temu budowę zaplecza socjalnego dla sportowców z Nowej Wsi Wielkiej. W sumie budowa trzech szatni z toaletami i pomieszczenia dla trenerów przy boisku piłkarskim pochłonęła ok. miliona złotych. Od 2012 roku na terenie gminy powstało również jedenaście nowych placów zabaw, a od zeszłego roku, w ramach funduszy sołeckich, trwają ich rozbudowy o sportowe boiska wielofunkcyjne.

Gdyby miał Pan podsumować krótko całą mijającą kadencję, z jakich działań byłby Pan najbardziej dumny?
Z infrastruktury wodociągowej, dzięki której większość mieszkańców ma dostęp do wody o dobrej jakości. Cieszę się też, że jest coraz więcej ukończonych dróg. Systematycznie wspieramy oświatę, służbę zdrowia, straż pożarną, a także policję. Nie jest to jednak tylko moja zasługa, mam wsparcie pracowników urzędu oraz mieszkańców. Za jedno z lepszych osiągnięć uważam odrestaurowanie pomnika Powstańców Wielkopolskich w Brzozie. To jeden z najpiękniejszych takich pomników w kraju.

A jakie plany gmina ma na ten rok? Oczywiście poza tymi wspomnianymi już wcześniej.
Zaplanowana jest, między innymi, rozbudowa gminnego oświetlenia. Dwa lata temu na terenie gminy postawiono 86 nowych punktów świetlnych, w tym roku stawiane będą kolejne. Planujemy też zmodernizować układy zapalające światło, ponieważ dotychczasowe zegary astronomiczne po ponad 10 latach wymagają kolejnej wymiany. Chcemy, by wszystkie zapalały się jednocześnie zgodnie z sygnałem nadawanym z wieży w Solcu Kujawskim. W tym roku rozpocznie się też budowa światłowodu z Brzozy do Nowej Wsi Wielkiej, który umożliwi rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Gminy. 200 mieszkańców gminy otrzyma bezpłatny dostęp do Internetu. Znacznie poważniejszymi inwestycjami będą natomiast budowa 6. oddziałowego przedszkola w Brzozie oraz budowa oczyszczalni, również w Brzozie, która będzie przyjmować ścieki z całej gminy. To nasze priorytety, których realizacja uzależniona jest od możliwości pozyskania środków unijnych.