W gminie Nowa Wieś Wielka wybiorą sołtysów

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 12 marca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie zwołania zebrań wiejskich w sołectwach gminy w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich – czytamy na oficjalnej stronie internetowej samorządu.

Na przełomie marca i kwietnia sołectwa gminy Nowa Wieś Wielka zobowiązane są dokonać wyboru nowych sołtysów i rad sołeckich.

Zebrania wiejskie odbędą się w następujących terminach:

1) Dziemionna – 23 marca 2015 r. o godz. 17:00 w Gminnym Ośrodku Kultury,

2) Nowa Wieś Wielka – 23 marca 2015 r. o godz. 18:30 w Gminnym Ośrodku Kultury,

3) Nowa Wioska – 24 marca 2015 r. o godz. 16:00 w świetlicy wiejskiej w Nowej Wiosce,

4) Dąbrowa Wielka – 24 marca 2015 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Wielkiej,

5) Tarkowo Dolne – 24 marca 2015 r. o godz. 18:30 w świetlicy wiejskiej w Tarkowie Dolnym,

6) Prądocin – 25 marca 2015 r. o godz. 17:30 w świetlicy wiejskiej w Prądocinie,

7) Olimpin – 25 marca 2015 r. o godz. 19:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie,

8) Brzoza – 26 marca 2015 r. o godz. 18:00 w auli Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Brzozie,

9) Leszyce – 7 kwietnia 2015 r. o godz. 16:30 w świetlicy wiejskiej w Leszycach,

10) Dobromierz – 7 kwietnia 2015 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Dobromierzu,

11) Januszkowo – 9 kwietnia 2015 r. o godz. 16:30 w świetlicy wiejskiej w Januszkowie,

12) Jakubowo – 9 kwietnia 2015 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Jakubowie,

13) Kolankowo – 9 kwietnia 2015 r. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Prądocinie,

14) Kobylarnia – 14 kwietnia 2015 r. o godz. 18:30 ul. Prosta 11 w Kobylarni,

15) Nowe Smolno – 15 kwietnia 2015 r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Nowym Smolnie