W Dobrczu rozmawiali o dzierżawie gruntów

Fot. Łukasz Piecyk

W gminie Dobrcz opracowywany jest regulamin dzierżawy gruntów. Spotkanie konsultacyjne w tej sprawie zorganizowane zostało 9 listopada.

– Celem wydarzenia było przedstawienie rolnikom z terenu gminy propozycji nowych zasad dzierżawy ziem – tłumaczy Łukasz Dzięgiel, specjalista z Urzędu Gminy Dobrcz. – Dzięki temu mogliśmy w większym gronie wysłuchać wniosków i opinii osób zainteresowanych. Finalnie chcemy wprowadzić procedurę przetargową, odwzorowaną na tej organizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Osoby ubiegające się o ziemię należącą do gminy musiałyby więc spełnić określone punktowane kryteria. Przedstawiono je obecnym na spotkaniu mieszkańcom.

Wśród pięciu kryteriów znalazły się zapisy dotyczące: odległości gospodarstwa od wydzierżawionego miejsca, powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rodzinnym zainteresowanego, intensywności produkcji zwierzęcej oraz wieku rolnika. Punktowane będzie także to, że rolnik został wywłaszczony ze swoich ziem w trakcie budowy drogi S5.

– Po przedstawieniu kryteriów przez wójta omawialiśmy je wraz z mieszkańcami – dodaje przedstawiciel urzędu. – Było to pierwsze takie spotkanie, abyśmy mogli poznać zdanie mieszkańców. Kolejne zaplanowane zostało na grudzień.