W Dobrczu porozmawiają o produktach tradycyjnych

„Produkty tradycyjne szansą na rozwój polskiego rolnictwa” – to temat zbliżającego się seminarium, organizowane przez Stowarzyszenie Strzelecka Dolina już 17 listopada o godzinie 9.00. Wydarzenie odbędzie się w gospodarstwie agroturystycznym  Jana i Anny Iwanowskich w Strzelcach Dolnych.

– W programie spotkania pojawi się m.in. wykład Magdaleny Głodek, Naczelnika Wydziału Oznaczeń w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – informuje Anna Kutkowska z Wydziału Promocji Urzędu Gminy Dobrcz. – Ponadto usłyszymy o „Wymaganiach fito-sanitarnych niezbędnych do certyfikacji produktu” w  prezentacji pana Marka Szczygielskiego z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego przedstawi informację o starych odmianach drzew, a także jak odtworzyć suszarnie owoców.

Przedstawione zostaną także dobre przykłady z certyfikacją produktu w ramach projektu współpracy realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Trzy Doliny” – „Pętla smaków Trzech Dolin”. Uczestnicy seminarium dowiedzą się od pani Lucyny Talśka-Klich, przedstawiciela mediów regionalnych, jak promować swoje produkty. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w Minikowie i Lokalny Punkt Informacyjny Urzędu Marszałkowskiego przedstawią swoje oferty dla mieszkańców.

– Na spotkanie zaproszono osoby, które wytwarzają w swoim gospodarstwie produkty lokalne, tradycyjne – podsumowuje przedstawicielka Urzędu. – Seminarium zostało zorganizowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.