W Bydgoszczy porozmawiają o polskim eksporcie

„Polski eksport: wiodący partnerzy handlowi i nowe wyzwania” – pod takim tytułem odbędzie się konferencja organizowana 30 września w Hotelu City w Bydgoszczy. Dedykowana jest przedsiębiorcom z różnych branż prowadzącym działalność eksportową, importową lub planującym jej podjęcie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Spotkanie poprowadzi znany ekonomista, analityk rynków finansowych, ekspert i doradca finansowy Marek Zuber. Podczas wydarzenia głos zabiorą: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Dycha, przedstawiciele Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP w Danii, Niemczech oraz Rosji oraz przedstawiciele bilateralnych izb gospodarczych, a także regionalni przedsiębiorcy – eksporterzy.

W pierwszej części konferencji odbędzie się prezentacja poświęcona tematyce narzędzi wspierania eksportu proponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w nowej perspektywie finansowej 2015-2020. Następnie przedstawione zostaną założenia projektu systemowego realizowanego przez COIE na rzecz polskich przedsiębiorców w ramach Poddziałania 6.2.1. – „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów ieksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Druga część konferencji poświęcona będzie natomiast poszczególnym rynkom zagranicznym, tj. rynkowi duńskiemu, niemieckiemu oraz rynkom wschodnim, a także działaniom i dotychczasowym doświadczeniom na tych rynkach w oparciu o case study – prezentacje regionalnych eksporterów.

ZGŁASZANIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Aby wziąć udział w konferencji należy przesłać zgłoszenie do dnia 26 września 2014 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza, do którego link znajduje się tutaj. Chęć udziału można zgłosić także pod numerem telefonu Stowarzyszenia Integracja i Współpraca w Toruniu tel. (056) 655 58 16, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: paulina.janiszewska@forumgospodarcze.pla.draspa@kujawsko-pomorskie.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają przedsiębiorcy prowadzący działalność eksportową/importową i/lub planujący jej podjęcie oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i organizacji gospodarczych. Potwierdzeniem wpisania Państwa na listę uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora.

Organizatorem konferencji jest Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, zaś wykonawcą Stowarzyszenie Integracja i Współpraca.