Trwają konsultacje ws. drogi S10

Fot. Łukasz Piecyk

Przebudowa węzła drogowego w Stryszku, modernizacja drogi nr 25, a także stworzenie Miejsca Obsługi Podróżnych w Emilianowie to jedne z wielu tematów podjętych podczas rozmów związanych z odcinkiem trasy S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, zorganizowanych 17 października w Brzozie.

O tej modernizacji w gminie mówi się od dwóch lat. W trakcie okresu projektowego mieszkańcy i władze regionu mają okazję odnieść się do proponowanego przebiegu drogi. Jak podkreśla Leszek Latosiński, sekretarz urzędu gminy, funkcjonalność trasy jest priorytetem lokalnego samorządu.

– Nasze propozycje dotyczą kilku miejsc newralgicznych, takich jak chociażby przebudowa węzła w Stryszku – informuje obecny na spotkaniu urzędnik. – Chcemy zlikwidować występujące w tej okolicy korki. Zrobienie trasy S10 bez rozwiązania tego problemu będzie działaniem połowicznym. W tym roku otrzymaliśmy zapewnienie od wykonawcy, że zostanie ono zastosowane, a nawet rozszerzone. Powstanie odcinek drogi w standardzie dwupasmowym poza Brzozę, aż do skrętu na Piecki.

W ramach inwestycji rozważane były dwie koncepcje budowy całej trasy: aktualnym śladem drogi nr 25 lub stworzenie obwodnicy miejscowości, która wieść będzie terenem należącym do lasów państwowych. Do tej opcji przychylają się zarówno projektanci, jak i mieszkańcy.

– Wyprowadzimy z Brzozy strumień pojazdów nadjeżdżających z Inowrocławia – opisuje sekretarz gminy. – Jednak, aby rozwiązanie to zapewniło najlepszą formę komunikacji, w miejscu skrętu na Piecki musiałby powstać węzeł drogowy. Pozwoli to także na wybudowanie wiaduktu przez tory kolejowe i odpowiednie poprowadzenie drogi nr 254, omijając podbydgoską Brzozę. Projektanci ten zamysł również przyjęli w swoich planach.

Droga rozpoczynałaby się więc na węźle Piecki, a łączyłby się ze starym śladem trasy 254 w Kobylarni.

W związku z modernizacją tras, od miejscowości Stryszek do Piecków przewiduje się bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą wiodącą do Przyłęk. Obecna „dwudziestka piątka”, w momencie powstania obwodnicy, miałaby stać się wewnętrzną ulicą Brzozy.

Kolejną propozycją od mieszkańców i samorządu jest stworzenie z Brzozy do węzła w Stryszku ścieżki pieszo-rowerowej, która w bezpieczny sposób i przy połączeniu z leśną ścieżką od Stryszka na północ, skomunikowałaby mieszkańców z Bydgoszczą.

W części śladu od Stryszka w stronę Torunia, przed Emilianowem, przewidziana została również budowa Miejska Obsługi Podróżnych.

– Docelowo punkt ten mógłby zostać połączony z usługami hotelarskimi, ponieważ znajduje się on najbliżej bydgoskiego lotniska – tłumaczy Leszek Latosiński. – Wszystkie argumenty są jednak na etapie konsultacji, a nasze opinie i wnioski przekazywane projektantom. Głosy wśród mieszkańców są jednoznaczne. To, czy pomysły zostaną finalnie uwzględnione w planie dowiemy się prawdopodobnie już za kilka miesięcy.