Stronno szykuje się do obchodów 700-lecia wsi

„Z dokumentu księcia inowrocławskiego Przemysława z 6 kwietnia 1315 r. dowiadujemy się, że Jarosław z Plonkowa sprzedał koronowskim Cystersom wieś dziedziczną Stronno za 60 grzywien toruńskich” – taką wzmianką rozpoczyna się 700-letnia historia sołectwa, które w tym roku obchodzi swój jubileusz. Główne uroczystości odbędą się 27 czerwca. 
– Mieszkańcy Stronna wraz z władzami gminy bardzo zaangażowali się w prace przygotowawcze do obchodów rocznicowych – mówi Jolanta Zamojdzin-Sobólska, współorganizator wydarzenia. – Opracowaliśmy już wstępny plan czerwcowego święta, choć obchody będą trwały przez cały rok. W roku ubiegłym powołano Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia, którym dowodzi sołtys Witold Smeja  i wójt Gminy Dobrcz Krzysztof Szala.

Mieszkańcy Stronna aktywnie uczestniczą m.in. w poszukiwaniu publikacji i informacji o wsi. Pierwsze efekty już są widoczne. Pochodzą one z opracowań Jerzego Świetlika z Ostromecka i dotyczą m.in. historii szkoły w Stronnie w latach 1920-39 oraz samej wsi w XIX wieku.

– Bardzo ciekawa jest kronika Stronna pisana przez Heliodora Szwedę na podstawie starej kroniki zniszczonej przez Niemców podczas II wojny światowej- opowiada organizatorka.-Pan Heliodor przedwojną był w posiadaniu kroniki, dzięki temu dziś, odtworzoną, możemy przeczytać sami.

Publikacje to tylko część prac zmierzających do uczczenia obchodów. W odtworzeniu informacji sprzed lat pomogły także wywiady przeprowadzone z mieszkańcami, zebrane zdjęcia oraz dokumenty.Jedną z osób zajmujących się kolekcjonowaniem materiałów do publikacji o Stronnie jest pan Dariusz Karbowski.

– Wciąż poszukujemy ciekawostek związanych z naszą Małą Ojczyzną – zaznacza Jolanta Zamojdzin-Sobólska. – Pan Karbowski kontaktuje się zosobamiznającymihistorię Stronna, posiadającymiwszelkiego rodzaju informacje oraz zdjęcia. W ten sposób wspólnie uda nam się stworzyć piękny album dla potomnych.

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrczu zachęca do obejrzenia Stronna za pomocąobiektywuaparatu. Placówka ogłosiła właśnie konkurs fotograficzny „Moje Stronno” skierowany do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychzlokalizowanych na terenie gminy Dobrczoraz osób dorosłych.Zdjęcia przesyłać można do 8 kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi miesiąc później.

W upamiętnienie 700-lecia wsi Stronno włączyli się także uczniowie szkół gminnych.

– Gimnazjaliści ze Stronna w ramach projektu opracowywać będą monografię wsi – opisuje działania Jolanta Zamojdzin-Sobólska. – Szóstoklasiści przygotowali zaś ankiety – porównali święta Bożego Narodzenia obecnie i obchodzone przez ich mamy w wieku 18 lat. Ponadto Koło Gospodyń Wiejskich przygotowuje konkurs „Najciekawszy mój dzień lub mojej rodziny”. Wybrane prace wydane zostaną jako gazetka specjalna.

Działaniazwiązane z czerwcowymi wydarzeniami wrą. W lutym rozpoczęto prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim, które nadzoruje sołtys Stronna – Witold Smeja. W ramach Roku Stronna zaplanowano również prelekcje w szkołach w regionie, wycieczki rowerowe „Poznaj Stronno i okolice”, a także wiele wystaw.

Jednym z punktów uroczystości będzie wspólne zdjęcie mieszkańców, które umieszczone zostanie w opracowywanej publikacji.

– W całym tym wydarzeniu przede wszystkim chodzi o integrację mieszkańców wsi – podsumowuje organizatorka. – Przygotowanie do obchodów to wiele spotkań, refleksji, wspólnej pracy, rozwiązywaniaproblemów, a także realizacji marzeń.Aby w Małej Ojczyźnie mieszkało i żyło się dobrze.