Sport w gminie Dąbrowa Chełmińska. Kto dostanie dotacje?

Łączne wydatki samorządu na best way to take cialis wspieranie i upowszechnianie sportu wyniosą 80 tysięcy złotych. Środki przeznaczane są z budżetu gminy w ramach otwartego konkursu ofert. Dzieje się tak dlatego, że podmioty te realizują cele publiczne. Dotacje otrzymało 6 klubów. Żaden podmiot nie otrzymał kwoty Canada Goose Jackets Outlet przez siebie wnioskowanej. Gdyby tak się stało, nakłady gminne na ten cel musiałyby być wyższe o ponad 56 tysięcy złotych. – Finanse gminne nie są z gumy – mówi Radosław Ciechacki, wójt gminy Dąbrowa Chełmińska. – Staraliśmy się cialis zważyć wszystkie racje. Wiemy, że sport jest bardzo ważnym elementem życia lokalnej społeczności, ale nie możemy sobie pozwolić na wydanie na niego do końca roku kwoty powyżej 80 tysięcy złotych. Największe dofinansowanie otrzymał Ludowy Klub Sportowy Dąbrowa Chełmińska, któremu przyznano 30 tysięcy złotych. Przedstawiciele LKS wnioskowali o 39 tysięcy. Pieniądze pójdą na organizację i prowadzenie sekcji piłki nożnej, w tym treningów, szkoleń, udziału w zawodach oraz gry w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez KPZPN. Dwa i pół tysiąca mniej przyznano klubowi z Ostromecka, który Canada Goose Outlet otrzymał 27,5 tysiąca złotych, ale wnioskował o aż 54,5 tysiąca. Klub cheap viagra online w tej miejscowości prowadzi sekcje lekkiej atletyki, piłki siatkowej, nożnej, organizuje turnieje rangi gminnej, http://cialis24-hour-pharmacy.com/ powiatowej i wojewódzkiej, a także ogólnopolski bieg uliczny Dąbrowa Chełmińska – viagra de efecto rapido Ostromecko. Sportowcy zrzeszeni w tym klubie wezmą także udział w eliminacjach XV Igrzysk Olimpijskich Sportów Wiejskich. – Każdy klub będzie musiał dokonać korekty wydatków, które zgłosił – mówi włodarz gminy. – Wykaz płatności musi się bowiem zgadzać z przyznanymi, a nie wnioskowanymi środkami. Jedenaście tysięcy z budżetu gminy wesprze działalność Gminnego Klubu Boxeo w Dąbrowie Chełmińskiej. Miłośnicy tej sztuki walki wnioskowali o przeszło cialis problems 15 tysięcy. Środki przeznaczone zostaną na organizację treningów, udział w zawodach, zgrupowaniach i konsultacjach. Siedem tysięcy trafi do UKS „Dąbrowa”. To nawet nie połowa nakładów, o jakie wnioskowali przedstawiciele klubu. W ramach swojej działalności będą oni organizowali zawody canadian pharmacy contact lenses sportowe zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego, a także zespół z Dąbrowy Chełmińskiej weźmie udział w Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Lidze Piłki Ręcznej w kategorii młodziczek. UKS organizuje także rokrocznie imprezy rekreacyjno-sportowe. Potrzeby są także w zakresie zakupu sprzętu, ale dotacja nie starczy na wszystkie cele. Klub Ludowy Zespół Sportowy Nowy bb online pharmacy Dwór otrzymał dotację rzędu 2,5 tysiąca złotych, a UKS Ostromecko 2 tysięcy złotych. – Oczywiście, że chcielibyśmy móc przeznaczać na sport więcej – mówi viagra price to drop Radosław Ciechacki. – Obecnie jednak dysponujemy takimi, a nie innymi możliwościami finansowymi.