Rozmawiamy z wieloletnim samorządowcem z gminy Dobrcz

O pracy w samorządzie, rozwoju gminy i planach na najbliższą kadencję, z Haliną Pietrzak Przewodniczącą Rady Gminy Dobrcz rozmawia Michał Ciechowski.
Skąd w samorządzie wzięła się Halina Pietrzak?
Przechodząc na emeryturę nie chciałam bezczynnie siedzieć w domu. Postanowiłam zrobić coś jeszcze dla mieszkańców naszej gminy. Zgłosiłam więc swoją kandydaturę na radną. Startuję z Komitetu Gmina Wspólne Dobro i właśnie to hasło przyświeca mi przez cały czas.

Jak wygląda praca Przewodniczącej Rady Gminy Dobrcz?
Głównym moim zadaniem jest organizowanie pracy rady i reprezentowanie jej na zewnątrz, czyli poza granicami gminy. Ponadto słucham i staram się pomóc. Mówię tu o wsłuchiwaniu się w problemy mieszkańców i podejmowanie próby rozwiązywania ich problemów. Te działania realizujemy wspólnie z Krzysztofem Szalą, wójtem gminy Dobrcz, oraz całą radą.

To będzie piąta kadencja. Jak dziś ocenia Pani swoją pracę?
Zostawiłam za sobą 16 lat owocnych, wspólnych działań. Uważam, że dynamika rozwoju gminy była i jest duża. Dobrze się układa współpraca z wójtem, pracownikami urzędu oraz jednostek pomocniczych, a także z sołtysami. Wspólnie, a przede wszystkim w zgodzie, można bardzo dużo zrobić dla naszej małej ojczyzny.

Za Panią cztery kadencje. Które działania według Pani okazały się sukcesem?
Zacznę od najważniejszego, czyli odzyskania od Starostwa Powiatowego budynku w Gądeczu i dostosowanie go pod działalność Środowiskowego Domu Samopomocy oraz utworzenie gabinetów rehabilitacyjnych dla mieszkańców gminy Dobrcz. Do połowy tego roku finansował je samorząd, a teraz – Narodowy Fundusz Zdrowia.

W ubiegłych latach rewolucję przeszła także oświata…
Rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy wszystkie szkoły na terenie gminy, doprowadziliśmy do realizacji projektu budowy dwóch hal sportowych i boisk, nie tylko dla uczniów, ale także dla mieszkańców regionu. Ponadto, w gminie rozpoczęła działalność Gminna Biblioteka Publiczna, udało nam się zmodernizować Gminny Ośrodek Kultury oraz zbudować świetlice wiejskie. Z projektów modernizacyjnych, zrealizowaliśmy ten dotyczący rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Dziś mieszkańcy mogą również poruszać się pięknymi ścieżkami rowerowymi, a zmotoryzowani – nowymi odcinkami dróg.

Co będzie priorytetem obecnej kadencji?
Głównym celem, który stoi przed władzą samorządową i przede mną na jej czele, będzie doprowadzenie do dokończenia budowy stadionu w Dobrczu. Pokierujemy swoje prace tak, aby zrealizować plan rozbudowy szkoły w Kozielcu, Dobrczu i Wudzynie. Zostając w temacie tworzenia, priorytetem są także dalsze prace związane z rozbudową infrastruktury na terenie gminy.

Jak widzi Pani najbliższą przyszłość, przez pryzmat funkcji Przewodniczącej Rady Gminy?
W najbliższej przyszłości wspólnie z radą zamierzamy opracować plan pracy, uchwalić budżet gminy na rok 2015, a także przeprowadzić wybory sołtysów. Przed nami więc stoi mnóstwo ciekawych wyzwań.