Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna gospodarczym sukcesem regionu

Podstrefy PSSE działają m.in. w Ostaszewie, Solcu Kujawskim i pod Bydgoszczą. (fot. materiały prasowe)

W podstrefie Łysomice swoje przedsiębiorstwa ulokowały m.in. UMC Poland czy Apator. Na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Bydgoskim Parku Przemysłowym działa zaś SPX Flow Technology Poland. Pod Solcem Kujawskim rok temu zaś zainwestowała firma produkująca plastikowe akcesoria kuchenne – Zelan. Co sprawiło, że ogólnopolskie i międzynarodowe firmy zdecydowały się funkcjonować na terenie PSSE? Jak strefa w naszym województwie będzie się rozwijać?

Obszar Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej rozciąga się w czterech województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Podzielony jest na 35 podstref, których łączna powierzchnia to 2246,3 ha. Celem jej działalności jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionu poprzez przyciągnięcie na tereny objęte strefą inwestorów polskich oraz zagranicznych. Są to działki przemysłowe umiejscowione przy głównych szlakach komunikacyjnych oraz w pobliżu międzynarodowych portów morskich i lotniczych.

– W powiecie toruńskim Crystal Park w Ostaszewie zajmuje obszar 181 ha, w bydgoskim zaś 66 ha – mówi Igor Nagraba, rzecznik prasowy PSSE.

W podstrefie Łysomice do zagospodarowania pozostało jeszcze ponad 9 ha, niecałe 7 zaś w okolicach podbydgoskiego Emilianowa. Najwięcej wolnych terenów pod inwestycje oferuje Podstrefa w Soleckim Parku Przemysłowym.

Tego, kto jest największym inwestorem w strefach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jasno wskazać nie można. Na wspomnianym obszarze działalność gospodarczą na podstawie zezwolenia prowadzi 48 przedsiębiorców. Część z nich przeważa pod względem nakładów inwestycyjnych, natomiast niektórzy pod względem utworzonych miejsc pracy.

– Z pewnością do dużych podmiotów zaliczyć można Lafarge Cement S.A. w Podstrefie Barcin, Mondi Świecie S.A. w Podstrefie Świecie oraz Plastica sp. z o.o. w Podstrefie Kowalewo Pomorskie – wylicza Igor Nagraba.

Podstrefy PSSE w województwie kujawsko-pomorskim zlokalizowane są w bliskiej odległości od autostrady A1, co pozwala na dogodną komunikację między północą a południem Polski. Dla samych mieszkańców każda kolejna inwestycja oznacza wzrost liczby miejsc pracy, a dla samorządów kolejne dochody i zwiększenie gospodarczej atrakcyjności regionu.

Każdy inwestor, w ramach udzielonego zezwolenia, otrzymuje atrakcyjnie ulokowany obszar i szereg przywilejów. Główną korzyścią z istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych jest zwolnienie z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie PSSE. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnień z podatku z tytułu kosztów nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. Tu także uzyskać można zwolnienie z podatku od nieruchomości.

– Warunkiem podjęcia działalności gospodarczej na terenie Strefy jest zezwolenie, udzielane w imieniu ministra gospodarki przez spółkę zarządzającą Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną – tłumaczy Igor Nagraba. – W zezwoleniu określa się m.in. przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz poziom wydatków inwestycyjnych. Na takich samych zasadach w każdej z podstref inwestują przedsiębiorstwa polskie oraz zagraniczne.

Sam teren, na którym przedsiębiorstwa podejmują się inwestycji, uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną – dostęp do sieci wodno-kanalizacyjnej, deszczowej, gazowej oraz teletechnicznej, a także sieci energetycznej i GPZ.

Należy podkreślić, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna wspiera inwestorów na każdym z etapów inwestycji: od procedur administracyjnych po realizację założonych planów biznesowych.

A jakie plany ma PSSE w województwie kujawsko-pomorskim?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, zaproponowany przez ministra przedsiębiorczości i technologii. Wprowadza ona mechanizm udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce.

– Proponowane rozwiązanie zastąpi dotychczasowy system, który funkcjonuje w 14 specjalnych strefach ekonomicznych, rozciągając preferencje na cały kraj – tłumaczy rzecznik prasowy PSSE. – W nowej koncepcji zachęty podatkowe będą dostępne na całym obszarze Polski, ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu. Proponowane rozwiązanie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionów przez stworzenie warunków sprzyjających lokowaniu w naszym kraju ambitnych przedsięwzięć gospodarczych.

Projekt jest realizacją jednego z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on wzmocnienie roli spółek zarządzających w strefie. Staną się one głównym punktem kontaktu w regionie, w ramach systemu obsługi przedsiębiorcy, oraz regionalnym, jeżeli chodzi o pomoc publiczną w obszarze zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, pod nazwami Specjalna Strefa Ekonomiczna „Tczew” oraz „Żarnowiec”, ustanowiona została w roku 1997. Po czterech latach obie połączono w PSSE, początkowo działającą pod nazwą Specjalna Strefa Ekonomiczna Żarnowiec-Tczew, a w chwili przyłączenia kolejnych terenów zdecydowano o zmianie nazwy na obecną. Według założeń będzie ona działać do 31 grudnia 2026 r.