Piłkarska klasa sportowa powstanie w Szkole Podstawowej w Białych Błotach

Uczniowie klasy sportowej będą mieli w programie nauczania zwiększony zakres godzin wychowania fizycznego w tygodniu.

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach planuje utworzenie klasy sportowej o profilu piłka nożna dla czwartoklasistów. Wszystko jednak zależy od liczby chętnych.  
 
Klasa miałaby funkcjonować już od przyszłego roku szkolnego. Oznacza to, że w rekrutacji są brani pod uwagę obecni trzecioklasiści. Jak się zresztą okazuje, to właśnie rodzice tych dzieci są głównymi inicjatorami powstania klasy sportowej.  

– Wójt wyraził aprobatę wobec tego pomysłu – informuje sekretarz gminy Białe Błota Agnieszka Piętka. – Na początku roku przeprowadzono badanie wstępne dotyczące zainteresowania dołączeniem do klasy. Wyniki deklaracji wykazały, że jest ono spore.  

Na stronie szkoły zostały zamieszczone informacje o terminach i kryteriach naboru do klasy sportowej. Wstępnie zapisy miały się zakończyć 17 kwietnia. Szkoła jednak ciągle przyjmuje wnioski o przyjęcie. 

– Różne sytuacje mogły wpłynąć na to, że rodzice nie zdołali jeszcze złożyć pisma – twierdzi Agnieszka Piętka. – Nie wyznaczyliśmy ostatecznego terminu końca zapisów, lecz chcemy jak najszybciej zakończyć rekrutację. Na początku maja jeszcze na pewno będzie można zostawiać wnioski w sekretariacie szkoły podstawowej.  

Potencjalni uczniowie klasy sportowej będą mieli w programie nauczania zwiększony zakres godzin wychowania fizycznego w tygodniu. Ma być ich minimum 10.  

– Zgodnie z obecną reformą szkolnictwa uczniowie spędzą w tej klasie pięć lat – mówi sekretarz. – Trwa jeszcze ustalanie, czy liczba tych godzin z roku na rok będzie stała, czy może zostanie zwiększona.  

Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy sportowej będzie bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pisemna zgoda rodziców oraz uzyskanie pozytywnych wyników w testach sprawnościowych. 

– Nie potrafię sprecyzować, kiedy te testy będą mieć miejsce – informuje Agnieszka Piętka. – Jako że klasa będzie ukierunkowana na piłkę nożną, testy będą przebiegać zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

Więcej informacji na temat rekrutacji można znaleźć na stronach internetowych gminy oraz szkoły podstawowej w Białych Błotach.