Pary z półwiecznym stażem obchodziły swój jubileusz w Białych Błotach

Wiązanki kwiatów i drobny upominek dla jubilatów zakończyły część oficjalną spotkania. (fot. nadesłane)

28 kwietnia w Urzędzie Gminy Białe Błota gościło pięć par, które w tym roku obchodzą pięćdziesięciolecie małżeństwa. Jubilatów zaprosił Maciej Kulpa, wójt gminy. 
 
W jubileuszu złotych godów uczestniczyli: Zofia i Alojzy Walkowscy, Krystyna i Jerzy Cieślikowie, Janina i Jan Ziółkowscy, Teresa i Tadeusz Kalamonowie oraz Janina i Florian Gadaszewscy. Zastępca wójta Jan Czekajewski w imieniu prezydenta RP wręczył szacownym parom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz złożył życzenia. Wiązanki kwiatów i drobny upominek dla jubilatów zakończyły część oficjalną spotkania. Podczas rozmów przy kawie i słodkim poczęstunku pary z półwiecznym stażem małżeńskim zdradziły kulisy zawarcia znajomości, pierwszych spotkań i późniejszych wspólnych lat. Wśród gości uczestniczących w spotkaniu byli również najbliżsi jubilatów. Zwieńczeniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia.