Nowy członek Rady Sołeckiej w Wałdowie Królewskim

Nowa rada sołecka w Wałdowie Królewskim (fot. www.dabrowachelminska.lo.pl)

W środę 22 lutego na zebraniu wiejskim w Wałdowie Królewskim dokonano wyboru nowego Członka Rady Sołeckiej . Został nim Marek Winklewski.

Po wyborach nowego członka skład Rady Sołeckiej wygląda następująco: Adam Bednarski, Jan Ciesiński, Janusz Pająkowski, Aleksandra Piotrowicz-Pietrakowska, Marek Winklewski oraz Jacek Zakórzewski. W Komisji Rewizyjnej  zasiedli Grzegorz Banach, Józef Synowiecki i Danuta Ciesińska. Sołtysem jest nadal Ryszard Kaczor.