Nauka języków obcych w ZSAE Karolewo na wyższym poziomie

Nauczyciele języków obcych realizują projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, który znacząco wpływa na wyniki uczniów podczas egzaminów maturalnych z języka obcego w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie. Program „POWER Edukacja Szkolna” działa w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnictwo w szkoleniach pozwala nauczycielowi na rozwój umiejętności kreatywnych takich jak: innowacyjność i niestandardowość działań oraz poszerzenie kompetencji językowych. Pani Agnieszka Gwizdała oraz Magdalena Wanka, które uczą języka angielskiego uczestniczyły w szkoleniu udoskonalającym w Londynie. Germanistka pani Monika Wójcicka brała udział w szkoleniu z języka niemieckiego w Hamburgu.

-Efekty widać po wynikach egzaminów maturalnych. – relacjonuje Agnieszka Gwizdała – W maju 2015 maturę z języka angielskiego zdało dziewięćdziesiąt siedem procent uczniów, natomiast z języka niemieckiego sto procent.

Zdobyte doświadczenie wykorzystują w codziennej pracy. Aktywnie uczestniczą w projektach edukacyjnych takich jak „Show me your city”, którego głównym celem jest wymiana uczniowska.