Modernizacja platformy elektronicznej e-Urząd usprawni administrację w gminach

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2017 r.

Ustawa o podpisie elektronicznym weszła w Polsce w życie 18 września 2001 r. Otworzyła szerokie spektrum możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet. Od razu tego typu forma aktywności znalazła licznych zwolenników. 

e-Urząd to platforma elektroniczna, dzięki której można załatwiać sprawy urzędowe przez internet. Parzymy sobie poranną kawę i siadamy do komputera. Już niebawem, bez wychodzenia z domu, załatwimy urzędowo wiele najróżniejszych spraw.

e-Urząd składa się z kilku najistotniejszych elementów. W pierwszej kolejności są to formularze elektroniczne odpowiadające realnym formularzom papierowym. Nie potrzebujemy zatem wypełniać ich ręcznie w urzędzie. Robimy to elektronicznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Kolejne elementy e-Urzędu to: moduł weryfikacji podpisu elektronicznego, elektroniczna skrzynka podawcza, moduł elektronicznych urzędowych poświadczeń odbioru, system elektronicznego obiegu dokumentów oraz interaktywna strona WWW, która dla petenta pełni rolę interfejsu. Wszystko stworzone z myślą o tym, by w tym zbiurokratyzowanym świecie ułatwić nam życie.

Projekt, który właśnie jest wdrażany w województwie kujawsko-pomorskim, nosi nazwę „e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim”. Jest on dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej. Całościowy koszt projektu wynosi 1 561 365,88 zł. Dofinansowanie ze środków Unii to 1 315 919, 16 zł.

Projekt obejmuje osiem gmin: Białe Błota, Dąbrowę Chełmińską, Dobrcz, Koronowo, Nową Wieś Wielką, Osielsko, Sicienko, Solec Kujawski. Partnerem wiodącym jest firma Euro Innowacja sp. z o.o. Projekt wspiera także Centrum Wspierania Administracji „Pro Publico” sp. z o.o.

Zapoczątkowano go 1 września 2016 r. Jego realizacja potrwa do 31 grudnia 2017 r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności działania Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 urzędach stanowiących 100% powiatu bydgoskiego w województwie kujawsko-pomorskim.

Obszary, które zostaną objęte wsparciem, to podatki i opłaty oraz zarządzanie nieruchomościami poprzez całościową integrację i modernizację. Objęte projektem będą także wdrożenia nowoczesnych rozwiązań zarządczych.

Dla potrzeb monitorowania nastąpi podniesienie kompetencji kadr. W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 225 pracowników samorządowych województwa. Podniosą oni swoje kompetencje w obszarach obsługi podatkowej, zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie niezbędnym dla efektywnego zarządzania usługami dziedzinowymi.

Najistotniejsze zadania w ramach projektu to modernizacja obiegu dokumentów, automatyzacja rozliczeń oraz dostępność informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy. Poprawiony zostanie również dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.

Jednak celem najistotniejszym, co zgodnie podkreślają twórcy projektu, jest satysfakcja klienta. Zostało to ujęte w jednym z celów projektu jako „wdrożenie rozwiązań zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców”. Innymi słowy: Nie znosisz biurokracji? Ten projekt jest właśnie dla ciebie.