Młodzież z Sicienka wie, czym jest ekologia

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Sicienku wzięli udział w proekologicznym projekcie (fot. nadesłane)

Napisanie pracy literackiej, wykonanie plakatów i konkurs recytatorski to trzy z wielu zadań wchodzących w skład projektu, którego podjęli się uczniowie z Sicienka w ramach akcji „Gościu, siądź pod mym liściem – sekretne życie drzew”. Akcja miała zostać uroczyście zwieńczona Gminnym Konkursem Recytatorskim w połowie miesiąca. Ze względu na dużą liczbę podejmowanych inicjatyw przedłużono ją o dwa tygodnie.

Pomysł na projekt zrodził się z obserwowanej w Puszczy Białowieskiej sytuacji drzew. Jego celem było uświadomienie młodzieży znaczenia tych roślin w przyrodzie i w życiu człowieka. Inspiracją stała się m.in. książka „Sekretne życie drzew” Petera Wohllebena, dzięki której promowane było wśród uczniów czytelnictwo.

– Realizujemy w szkole wiele projektów międzyprzedmiotowych – tłumaczy pomysłodawczyni i koordynatorka akcji, polonistka Justyna Gonciarz. – Tym razem tematem naszych działań stały się drzewa widziane oczami przyrodnika, historyka, twórców literatury i sztuki.

W ramach działań polonistycznych uczniowie klas IV-VI wzięli udział w Szkolnym Konkursie Literacko-Artystycznym „Jestem drzewem”. Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania lub utworu poetyckiego, który następnie oceniło szkolne jury.

Oceniając prace, komisja wzięła pod uwagę m.in. bogactwo języka i środków stylistycznych, a także pomysłowość w ujęciu tematu i bogactwo szaty graficznej.

Podczas lekcji plastyki uczniowie przygotowali prace w ramach konkursu artystycznego.

– Zadaniem uczniów było stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej drzewo lub drzewa, inspirowanej fragmentem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza – tłumaczy koordynatorka. – Powstało siedemdziesiąt prac, a najlepsze z nich zostały nagrodzone i zaprezentowane na wystawie plastyczno-literackiej „Drzewa «Pana Tadeusza»”.

O drzewach rozprawiano również na lekcji przyrody. Na zajęciach uczniowie klas IV-VIII przygotowywali plakaty „Co każdy o drzewach wiedzieć powinien…” oraz „Gdyby drzewa umiały mówić… – (nie tylko) ekologiczne wskazówki dla ludzi”.

Nie zabrakło również wyprawy w teren, w trakcie której rozpoznawano liście drzew i krzewów, korzystając z aplikacji mobilnej Lasów Państwowych.

Uczestnicy trwającego ponad miesiąc wydarzenia mieli okazję założyć własną hodowlę kasztanowców zwyczajnych. To właśnie te warsztaty wzbudziły największy entuzjazm.

– Drzewkami opiekowała się każda z klas – wyjaśnia Monika Noińska-Swiniarska, nauczycielka przyrody, biologii i geografii. – Finalnie udało się wyhodować trzy rośliny. Zostaną one posadzone na terenie przy szkole.

Młodzież klas IV-VII oraz II i III gimnazjum aktywnie działała także podczas zbiórki makulatury. Jej wyniki poznamy jednak pod koniec listopada.

Zorganizowany w przeddzień święta odzyskania przez Polskę niepodległości Gminny Konkurs Recytatorski „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa” zainteresował miłośników poezji. Na scenie zaprezentowało się ponad trzydziestu uczestników z klas VII oraz gimnazjalnych z Wojnowa i Sicienka oraz z klasy VII ze Strzelewa.

W listopadzie na uczniów czekało kolejne zadanie – tym razem zajęcia terenowe „Hej! Grabie w dłoń”, które odbyły się 27 listopada. Młodzież z klasy VII, wyposażona w odpowiednie narzędzia, grabiła liście przy sicieńskich kasztanowcach. Zanim to jednak nastąpiło, młodzież wzięła udział w licznych dedykowanych projektowi lekcjach historycznych, na których uczniowie poznali tajniki dendrochronologii i przygotowali prezentacje na temat drzew w herbach staropolskich.

Projekt w Szkole Podstawowej w Sicienku realizowały nauczycielki: Monika Noińska-Swiniarska, Anna Karolczyk, Danuta Pałczyńska, Małgorzata Karkowska i Malwina Trząsalska.