Łączą, dzielą, kombinują…

W gminie Dąbrowa Chełmińska gimnazja będą działały pod szyldem podstawówek aż do wygaśnięcia klas gimnazjalnych. Na zdjęciu Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej im. Celestyna Kamińskiego. (fot. Łukasz Piecyk)

Temat reformy edukacji wciąż wywołuje niesamowite emocje, szczególnie wśród środowiska szkolnego. Samorządy jednak, nie bacząc na nastroje, musiały ustalić, jak od 1 września wyglądała będzie oświata w gminach. Często wygaszane klasy gimnazjalne będą kończył naukę w podstawówkach.

Wiele samorządów przygotowało już projekty uchwał dotyczące sieci szkół w gminach. Przegłosowane przez radnych „ustalenia” wysyłane są do Kuratorium Oświaty, które to opiniuje dostarczane dokumenty. Jak informują Małgorzata Oborska, kujawsko-pomorski wicekurator oświaty oraz Tadeusz Dąbrowski, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, dotychczas do instytucji wypłynęły dokumenty z 72 samorządów naszego województwa (co daje ok. 44 procent). Kurator wydał opinię do 31 uchwał. Siedemnaście z nich zaopiniował pozytywnie, czternaście uzyskało opinie pozytywne, ale warunkowe. Kuratorzy nanieśli na nie poprawki (m.in. literówki, błędne daty, czy nazwy instytucji), które muszą zostać uwzględnione przez samorządy w podejmowaniu kolejnej uchwały dotyczącej sieci szkół. Pozostałe dokumenty czekają na opinie.

– Nie wydaliśmy żadnej opinii negatywnej. Uważam, że jak na razie proces przesyłania i oceniania uchwał intencyjnych przebiega bardzo dobrze – przyznaje Tadeusz Dąbrowski. – Nie zakładam większych problemów ze współpracą z samorządami. Odbyliśmy wiele spotkań, konsultacje zresztą nadal trwają. Każdy przedstawiciel samorządu może do nas zadzwonić, bądź zwrócić się z pytaniami na piśmie. Zawsze pomożemy.

Poniżej przedstawiamy gminne plany sieci szkół.

Jedną z gmin, w których jeszcze nie było sesji z uchwałą w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego jest Dobrcz. Plany natomiast są znane.

– Działające u nas trzy gimnazja zostaną włączone do miejscowych szkół podstawowych – wyjaśnia Hanna Krzemkowska z wydziału oświaty. – Natomiast sześć podstawówek w gminie zostanie przekształcona z sześcioklasowych na ośmioklasowe.

W gminie Sicienko sesja odbyła się w środę, 22 lutego. Jak poinformowała nas przed sesją główny specjalista ds. oświaty w gminie Anna Rudniak uchwała o sieci szkół niewiele zmieni. W gminie jest sześć szkół i tyle samo pozostaje. Zgodnie z nową reformą edukacji dwa gimnazja w gminie będą wygaszane, a do tego czasu wejdą w skład szkół podstawowych.

– To są oczywiście tylko rozmowy wstępne, ale podejrzewamy, że nie tylko nie będzie zwolnień wśród naszych nauczycieli, ale wręcz przeciwnie. Zwiększy się liczba oddziałów, więc być może zwiększy się też liczba etatów – informuje Anna Rudniak. – Ale podkreślam, na razie tylko gdybamy. Wszystko okaże się wówczas, gdy będziemy znali liczbę oddziałów i uczniów.

Patrycjusz Migawa, kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w gminie Białe Błota przekazał, że uchwała intencyjna o szkołach była oddana pod głosowanie radnych 24 stycznia. Publiczne Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach zostanie włączone do miejscowej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a. Gminne podstawówki zaś zmieniają się jedynie w zakresie liczby oddziałów, które będą do nich uczęszczać – mianowicie staną się szkołami ośmioklasowymi.

W Solcu Kujawskim radni również podjęli uchwałę o szkołach w gminie. O szczegółach zaproponowanego rozwiązania podczas sesji opowiedziała Katarzyna Małecka, kierownik referatu edukacji. Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Gimnazjum Publiczne nr 1) w Solcu stanie się ośmioletnią szkołą podstawową, Szkoła Podstawowa nr 4 również.

– W naszej gminie od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku klasy gimnazjum nr 1 będą prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 – mówiła. – Zaś gimnazjum nr 2 będzie włączone do Szkoły Podstawowej nr 4. Zatem od 1 września 2019 roku w gminie będą funkcjonowały dwie ośmioletnie szkoły podstawowe.

Co ciekawe, w związku ze zwiększoną liczbą oddziałów, do roku szkolnego 2022/2023 podstawówka nr 4 będzie prowadzić zajęcia nie tylko przy ul. Słowackiego, ale i przy ul. 29 Listopada 7.

Radni z gminy Osielsko omówili sytuację oświatową ich gminy na sesji 14 lutego. Ustalono, że nie zwiększa się, ani nie zmniejsza liczby podstawówek. Pozostają więc Szkoła Podstawowa w Niemczu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Szkoła Podstawowa w Osielsku, która „przyjmie” uczniów z wygaszanego gimnazjum nr 2. W murach Szkoły Podstawowej w Żołędowie znajdą się dotychczasowe klasy gimnazjum nr 1.

W gminie Nowa Wieś Wielka sesja odbyła się 23 lutego. Wedle uchwały proponowana sieć szkół gwarantuje, że wszyscy uczniowie aktualnych sześcioletnich  szkół podstawowych i gimnazjów będą kontynuowali naukę w dotychczasowych obwodach szkół. Obie szkoły podstawowe funkcjonujące w gminie staną się automatycznie szkołami ośmioletnimi. Gimnazja prowadzone przez gminę (w Brzozie i Nowej Wsi Wielkiej) zostaną włączone do podstawówek mieszczących się w tych samych miejscowościach. Z racji niedalekiej odległości gimnazjów od podstawówek (jak w Brzozie) uczniowie ośmioklasowej szkoły podstawowej będą podzieleni. Ci starsi uczyć się będą w oddzielnym budynku, przeznaczonym niegdyś na gimnazjum.

W gminie Dąbrowa Chełmińska sesję zaplanowano na początek marca. Jednak już dziś kierownik oświaty Małgorzata Sadurska przyznała, że nikt nie planuje rewolucji, a jedynie dostosowanie sieci szkół do obecnie obowiązujących przepisów. W gminie znajdują się trzy Zespoły Szkół, w skład których wchodzą i gimnazja, i podstawówki.

– Od 1 września gimnazja będą działały pod szyldem podstawówek aż do wygaśnięcia klas gimnazjalnych – informuje. – Ze wstępnych rozmów z dyrektorami szkół wynika, że w nadchodzącym roku szkolnym nie będzie zwolnień wśród nauczycieli. Jednak dopiero po poznaniu arkuszy organizacyjnych, które dyrektorzy muszą przygotować do końca kwietnia, będziemy wiedzieli, jak ułoży się sprawa etatów.

W gminie Koronowo sesja, podczas której radni pochylą się nad uchwałą o sieci szkół, odbędzie się 28 lutego. Do tego czasu Marcin Kłodziński, zastępca dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji nie chce ujawniać oświatowych planów.