Kujawsko-Pomorskie: 10,5 miliona na wiejskie drogi

Niebezpieczny dojazd do pól? Gmina znalazła na to rozwiązanie! 17 i 18 lipca w Urzędzie Marszałkowskim odbywa się podpisywanie umów z beneficjentami w sprawie 10,5 miliona złotych na modernizację ponad 90 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Ta dwa razy większa niż w roku 2012 suma została zebrana dzięki umiejętnemu wykorzystaniu należności i opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Gminy mogą wykorzystywać środki na realizację różnych przedsięwzięć- w tym roku wszystkie wnioski dotyczyły przebudowy dróg.

Umieszczone na stronie wojewódzkiej informacje zapewniają, że z powiatu bydgoskiego tylko w miejscowości Gogolin-Salno, Dębowiec, Jakubowo, Osówiec, Nekla łącznie powstanie ok. 5 km dróg . Ze wsparcia skorzystają 93 samorządy gminne z Kujaw i Pomorza.

Do wybranych gospodarstw rolnych zostanie poprowadzona utwardzona nawierzchnia, w przyjętej przez gminę technologii, wykonany zjazd na pola uprawne oraz zapewnienie odwodnienia drogi.

Dzięki udzielonemu przez samorząd województwa wsparciu w łącznej wysokości ponad 30 mln zł, w latach 2007-2012 gminy zmodernizowały 472 km dróg.