Kto ma najpiękniejszy ogród w gminie Dąbrowa Chełmińska?

Zgłoszenia można wysyłać do końca maja. (fot. Kurhan/Adobe Stock)

Ogród jest integralną częścią domu. Jest wyrazem ducha jego mieszkańców. Zadbany i uporządkowany świadczy o nich jak najlepiej. Zaniedbany i zachwaszczony – jak najgorzej.

Konkurs ma tytuł „Najpiękniejszy ogród przydomowy na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska”. Skierowany jest do wszystkich właścicieli ogródków przydomowych, mieszkających w gminie. Udział w nim może być nie lada wyzwaniem oraz rywalizacją z innymi posiadaczami swojego małego kawałka ziemi. Może też stanowić prawdziwą motywację do uporządkowania własnego ogródka lub też zasadniczego jego przemeblowania.

Niezależnie od powodów jakimi będą się kierować ci, którzy postanowią wziąć udział w konkursie, warto po prostu zatroszczyć się o swój kawałek ziemi. Choćby ze względów estetycznych.

Poprzednie edycje konkursu udowodniły, że pięknych ogrodów w gminie Dąbrowa Chełmińska nie brakuje. Do rywalizacji włączało się rokrocznie wielu właścicieli ogródków i ta zawsze stała na bardzo wysokim poziomie. Czy w tym roku będzie równie zacięta?

W konkursie mogą brać udział wszyscy pełnoletni właściciele ogrodów znajdujących się na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.

Organizatorem konkursu, jak co roku, jest Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej. Wyznaczono trzy zasadnicze cele konkursu: ma promować dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu, kształtować świadomość mieszkańców w zachowaniu tradycyjnych form w urządzaniu posesji oraz aktywować gospodarczo mieszkańców na rzecz zwiększenia walorów krajobrazowych. Wszystkie te cele da się osiągnąć, dbając tylko o swój przydomowy ogródek.

W konkursie przewidziano następujące kryteria oceny: prawidłowe rozplanowanie ogrodu; racjonalne urządzenie części wypoczynkowej; dobór roślin zdobiących ogród przez cały okres wegetacji; estetyka i stan techniczny ogrodzenia; kwietniki, skalniaki, murki kwiatowe, pergole; trawniki i ich utrzymanie; wykorzystywanie w ogrodzie mało znanych iglaków i liściastych krzewów ozdobnych oraz pnączy i roślin żywopłotowych; ogólne wrażenie estetyczne.

Komisja konkursowa oceni ogrody według ustalonego przez siebie harmonogramu. Uczestnicy konkursu o terminach wizytacji zostaną powiadomieni telefonicznie.

Komisja przyzna nagrody za pierwsze trzy miejsca. Zwycięzca przejdzie do II etapu konkursu na szczeblu powiatowym i będzie reprezentował gminę w konkursie „Najpiękniejszy ogród powiatu bydgoskiego”.

Wręczenie nagród i dyplomów pamiątkowych odbędzie się 26 sierpnia w Otowicach w dniu dożynek.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na regulamin konkursu. Chętni zgadzają się również na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Formularze zgłoszeniowe można składać do 31 maja. Można dokonywać tego na formularzu zgłoszeniowym w formie elektronicznej, przesyłając go na adres promocja@dabrowachelminska.lo.pl lub tradycyjnie, w wersji papierowej (wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska).

Formularz zgłoszeniowy można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy www.dabrowachelminska.lo.pl lub w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej (pokój nr 19).