Konsultacje stowarzyszeń działających na terenie gminy Dobrcz

Fot. materiały prasowe

W gminie Dobrcz, jak co roku, odbyło się spotkanie konsultacyjne z działającymi na jej terenie organizacjami pozarządowymi. Oprócz spraw bieżących, wśród rozmów podjęto się także analizy problemów, z którymi stowarzyszenia się borykają.

– Głównym problemem poruszonym w trakcie spotkania, które odbyło się w połowie października, była kwestia prowadzenia księgowości – tłumaczy Anna Kutkowska, Inspektor ds. Programów i Projektów Urzędu Gminy Dobrcz. – Padła prośba, aby tą sprawą zajęła się upoważniona osoba z gminy.

W trakcie rozmów przedstawiciele organizacji zaproponowali również wspólne spotkanie z nową radą gminy, aby zapoznać ich z działaniami poszczególnych stowarzyszeń.

– Zebrani na konsultacjach sugerowali, że część z radnych może nie rozumieć idei, która przyświeca funkcjonowaniu takich działalności, a co za tym idzie, samorząd mogą one nie do końca interesować – relacjonuje przedstawicielka urzędu. – Postanowiliśmy więc, że zorganizujemy wspólne spotkanie z radnymi, aby mogli dowiedzieć się o zadaniach stowarzyszeń jeszcze więcej.

Oprócz problemów, wynikiem konsultacji będzie nawiązanie współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej. Wspólnie poprowadzone zostanie szkolenie z ochrony danych osobowych. Będzie to pierwszy taki cykl w gminie. Kolejne zorganizowane zostaną w miarę oczekiwań i potrzeb członków stowarzyszeń.

– Na terenie gminy działa bardzo dużo organizacji – podsumowuje Anna Kutkowska. – Wciąż nawiązujemy z kontakty z kolejnymi, zachęcając do współpracy. Razem możemy rozwiązywać na bieżąco wszystkie problemy i wspierać się w podejmowaniu wielu ciekawych inicjatyw w regionie.