I Byd­goski Wyś­cig Wózkow­iczów i Bieg Chodzi­aków

W niedzielę 26 lipca w Bydgoszczy zadebiutuje nowa biegowa impreza. Będzie to I Byd­goski Wyś­cig Wózkow­iczów i Bieg Chodzi­aków.

Przed­sięwz­ię­cie ma na celu akty­wiz­a­cję „Wózkow­iczów”, czyli osób porusza­ją­cych się na wózkach samodziel­nie i „Chodzi­aków”- całą społeczność biegową.

– Nasza inic­jatywa ma na celu akty­wiz­a­cję i inte­grację WÓZKOW­ICZÓW, czyli osób porusza­ją­cych się na wózkach samodziel­nie i CHODZI­AKÓW – całą społeczność biegową – zapowiadają organizatorzy. Chcemy zwró­cić uwagę na temat niepełnosprawności, pokazać, iż niepełnosprawność nie stanowi ograniczenia zarówno w sporcie jak i w każdej innej dziedzinie życia.

Trasa prze­b­ie­gać będzie dookoła Różopola, Start — miasteczko rowerowe.

Dys­tans:
Wózkow­icze:
–Panie — 4,6 km
–Panowie — 6,9