Gminne Forum Kultury w Dąbrowie Chełmińskiej za nami

Jest potencjał na coraz szersze działanie – takim wnioskiem uczestnicy podsumowali II Forum Kultury, które zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Z dnia na dzień instytucja coraz prężniej się rozwija. Pierwsze forum sprzed dwóch lat dotyczyło właśnie powstania GOKiS-u. Przez ten czas udało się i powołać tę instytucję, i zorganizować 20 imprez, m.in. gminny dzień dziecka.

– Wspólnie z dwoma sołectwami zorganizowaliśmy sołtysiadę, która teraz ma objąć o wiele więcej sołectw – zapowiadała w czasie prezentacji podsumowującej działalność GOKiS-u, Dorota Ratajczak, jego dyrektor. – Wbrew ogólnym tendencjom nie zamykaliśmy wiejskich świetlic. Wręcz przeciwnie – otworzyliśmy kolejne placówki.

Swój kulturalny dorobek zaprezentowały m.in. zespoły szkół z Ostromecka, Czarża i Dąbrowy Chełmińskiej. Program artystyczny pokazało koło gospodyń wiejskich z Czarża, a o historii i problemach KGW w Czemlewie mówiła jego przewodnicząca, zauważając, że takie inicjatywy spotykają się z coraz mniejszym zainteresowaniem kobiet. Na koniec pozostały prezentacje LGD Zakole Dolnej Wisły oraz Roberta Goni z chełmińskiego i nadwiślańskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Jako jedyny skupił się na sporcie, prezentując miejsca, w których można jeździć na nartach na terenie gminy.

– Mamy tutaj dużą aktywność jak na taką małą społeczność – komentował Maciej Puto, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bydgoszczy. – Oczywiście widać nastawienie na lokalność i rozrywkę. Tutaj jest naprawdę spory potencjał w ludziach, ale potrzeba funduszy na profesjonalnych instruktorów, którzy mogliby swoim doświadczeniem rozwinąć talenty i działalność mieszkańców. W końcu sama dyrektor nie może robić wszystkiego. A warto pomyśleć nad rozszerzeniem prac, bo od zawsze mówię, że pieniądze, których nie wydaliśmy na kulturę, wykorzystamy na policję.

Forum zakończyło się debatą w węższym gronie. Ze strony mieszkańców padł pomysł, aby zorganizować lekcje gry na instrumentach.

– Decyzja o utworzeniu ośrodka była jak najbardziej właściwa – podsumował Radosław Ciechacki, wójt gminy Dąbrowa Chełmińska. – Planujemy połączyć tę instytucję z publiczno-szkolną gminną biblioteką. Mamy też nadzieję, że współpraca z miejskim ośrodkiem kultury w Bydgoszczy przyniesie ze sobą i nowe fundusze, i nowe możliwości w ramach naszej działalności.