Gmina Dobrcz niedługo wzbogaci się o ponad 100 komputerów

Co dziesiąte gospodarstwo w gminie Dobrcz otrzyma dostęp do Internetu oraz niezbędne umiejętności i wiedzę pozwalającą na jego wykorzystanie – to korzyści płynące z nowego projektu, który będzie realizowany na terenie samorządu. Do jednostek publicznych natomiast trafi ponad 100 komputerów. Działanie te mają przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu.
Projekt przeznaczony jest dla osób z trudną sytuacją materialną i/lub niepełnosprawnością. Skorzysta z niego 350 gospodarstw domowych.

– Wymieniona liczba stanowi ok. 10 % ogółu gospodarstw domowych w gminie Dobrcz – informuje marek Richter z Urzędu Gminy Dobrcz. – W sumie z projektu może skorzystać 1050 osób, licząc średnio po 3 osoby w każdym z 350 gospodarstw domowych. Tym samym, dzieci i młodzież z rodzin objętych wsparciem, a także dorośli z grupy 50+ będą mogli korzystać z zasobów cyberprzestrzeni ucząc się wg nowoczesnych rozwiązań cyfrowej szkoły. Na tym nie koniec. Sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu trafi także do 15 jednostek podległych Urzędowi Gminy. Będą to szkoły, biblioteki, świetlice wiejskiej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Gądeczu. Łącznie będzie to 104 komputerów.

Projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” nie ogranicza się tylko do wyposażenia samorządu w sprzęt i dostęp do Internetu. Ważne są także szkolenia dla beneficjentów. Urzędnicy przekonują, że przynależność do społeczeństwa informacyjnego i sprawne obsługa nowych technologii pomaga zwiększyć, np. naszą efektywność w nauce.

– O możliwości korzystania z Internetu decydują dwa podstawowe czynniki – motywacja użytkownika oraz zasoby techniczne – twierdzi marek Richter. – motywację można próbować pobudzić wskazując możliwe do uzyskania korzyści i przekazując wiedzę praktyczną, natomiast zakup sprzętu i utrzymanie łącza stanowią istotną barierę dla skromnie sytuowanych członków lokalnej społeczności mieszkających na terenach wiejskich.

Wartość projektu to ponad 2,2 mln złotych, które w całości będą pochodzić ze środków zewnętrznych.

– Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy na dofinansowanie projektu, a także realizacji zamówień na sprzęt i usługi – informuje marek Richter. – Wkrótce zostaną ogłoszone kryteria i zasady, na których zainteresowani będą mogli zgłaszać się do projektu. Informacje niezbędne dla potencjalnych uczestników zostaną upowszechnione podczas 10 spotkań informacyjnych realizowanych w różnych miejscowościach gminy, a także poprzez ulotki, plakaty i informacje na portalu internetowym gminy Dobrcz.