Gmina Dobrcz: nagrody za najpiękniejsze wielkanocne palmy wręczone

Fot. GOK Dobrcz

Duże, małe, kolorowe, wykonane w różnych technikach – tradycyjne palmy wielkanocne już po raz kolejny zachwyciły jury, które 20 marca zebrało się, by ocenić nadesłane na konkurs prace. Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w środę 28 marca.

Celem wydarzenia było propagowanie tradycji i folkloru Wielkanocy, a także motywowanie najmłodszych mieszkańców powiatu bydgoskiego do pogłębienia swojej wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej.

O tytuł tej najpiękniejszej rywalizowało w dwóch kategoriach wiekowych łącznie 15 wielkanocnych palm. Wielkanocne symbole wykonały dzieci ze szkół podstawowych w: Dobrczu, Borównie, Wudzynie, Kozielcu, Strzelcach Górnych oraz ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Bydgoszczy. Wśród prac królowały te wykonane z bibuły, a także zawierające elementy roślinne.

– Jury pod uwagę wzięło poczucie estetyki, wkład pracy, kompozycję, a także zdolność wykorzystania materiałów i technik – tłumaczy Wiesław Raczkowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.

Komisja, w której skład wchodziły: Katarzyna Orlikowska-Maliszewska, przewodnicząca jury, oraz członkowie: Ewa Wdowiak, Joanna Brzozowska i Sandra Lengling-Zielińska wnikliwie oceniła wszystkie prace. Jednogłośnie najwyższe miejsce w kategorii wiekowej klas I-III przyznano Karolinie Selier ze Szkoły Podstawowej w Borównie. Drugie miejsce uzyskała Zuzanna Haraszkiewicz, reprezentantka placówki w Strzelcach Górnych, a trzecie ex aequo Weronika Bagniewska i Małgorzata Węglarz ze szkoły w Dobrczu.

Wśród laureatów drugiej kategorii – uczniów klas IV-VI – pierwsze miejsce wywalczyły ex aequo Oliwia Lewandowska z Kozielca i Wiktoria Nowak ze szkoły w Borównie.

– Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody, pozostali zaś podziękowania i gadżety pamiątkowe – dodaje dyrektor. – Dziękujemy serdecznie wszystkim za wykonanie tak pięknych i bardzo ciekawych prac. Słowa podziękowania należą się również wychowawcom i nauczycielom, którzy zachęcili swoich uczniów do udziału w konkursie.

Wręczenie nagród odbyło się 28 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu.