Emeryci z sołectwa Czarże, łączcie się!

W sobotę 21 stycznia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarżu (gmina Dąbrowa Chełmińska) odbyło się uroczyste spotkanie czarżeńskiego koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, podczas którego wręczono legitymacje członkowskie oraz obchodzono „Dzień Babci i Dziadka”.

Formalną część uroczystości koordynował przewodniczący Koła PZERiI w Czarżu Stefan Flisikowski, który docenił obecność wszystkich zaproszonych gości oraz złożył podziękowania instytucjom i osobom prywatnym, które sponsorują galę oraz koncert noworoczny. Przedstawił też harmonogram dalszej aktywności koła, zachęcał do współpracy oraz zaprosił do uczestnictwa w koncercie wybitnego klarnecisty Woytka Mrozka, który odbędzie się w niedzielę 29 stycznia w Czarżu.

Legitymacje członkowskie potwierdzające przyjęcie do ZERiI wręczał przewodniczący koła oraz przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Bydgoszczy Zdzisław Tylicki. Troje członków nowo powstałego koła spotkała niezwykła przyjemność – wyróżniono ich na forum podczas spotkania, a byli to: Halina Wojciechowska, Jerzy Chodór i Irena Bogucka.

Część artystyczną i zarazem obchody święta Babci i Dziadka umilili najmłodsi z klasy „0” z Zespołu Szkół w Czarżu pod okiem Janiny Has. Następnie odbyła się zabawa taneczna oraz wspaniały poczęstunek. Założone 2 stycznia 2017 roku czarżeńskie koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów I Inwalidów liczy już 84 aktywnych członków.

W skład zarządu wchodzą:
Przewodniczący: Stefan Flisikowski
Zastępca: Wanda Olchowik
Skarbnik: Marianna Bielińska
Sekretarz: Henryka Lewandowska
Członek zarządu: Tadeusz Kreczman