Dwadzieścia lat soleckiego Środowiskowego Domu Samopomocy

Dwadzieścia lat temu, w sierpniu 1997 r., rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Solcu Kujawskim. 5 września miało miejsce uroczyste otwarcie placówki (fot. Łukasz Piecyk)

Środowiskowy Dom Samopomocy działa prężnie. Początkowo zapewniał opiekę 20 osobom. Obecnie ma do dyspozycji 35 miejsc.  

Przed dwudziestu laty, w dniu inauguracji placówki, tak mówiła o nim obecna dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Hanka Stamm: „Celem nadrzędnym działalności placówki jest przygotowanie jej uczestników do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa, zdobycie pozytywnych doświadczeń, nabycie nowych umiejętności. Jesteśmy na początku drogi i od nas wszystkich zależy, czy ta droga stanie się szeroką aleją”.  

W ciągu minionych 20 lat w terapiach udział wzięło 135 osób niepełnosprawnych. Do tej pory jest trzech chorych, którzy uczęszczają na zajęcia ŚDS od początku jego istnienia. Zajęcia, w jakich mogą uczestniczyć, to m.in.: literackie, plastyczne, kulinarne, ogrodnicze, krawieckie, kabaretowe, zdrowotne, stolarskie oraz najszerzej rozumiane zajęcia integracyjne.  

Działalność ŚDS wspiera Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Delfin”, założone przez jego pracowników. Na uroczystość jubileuszową przybyli uczestnicy soleckiego ŚDS, podopieczni innych domów środowiskowych, a także zaproszeni goście. Spotkanie odbyło się w altanie Juraparku.  

– Jubileusz jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci – mówiła w czasie uroczystości Barbara Jabłońska, obecna kierownik ŚDS. – Czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, a taki dzień jak dzisiaj przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się dwadzieścia lat.  

Bardzo przychylnie o działalności domu wypowiedzieli się burmistrz Solca Teresa Substyk oraz Mariusz Zamorowski, przewodniczący Rady Miejskiej. Nie szczędzili słów uznania samym jubilatom. Życzenia na ręce Barbary Jabłońskiej oraz Witolda Rutkowskiego, prezesa stowarzyszenia „Delfin”, przekazali również przedstawiciele innych ŚDS, uczestnicy, pracownicy oraz pozostali goście.  

Spotkanie uświetnił artystyczny występ podopiecznych ŚDS. Po skosztowaniu urodzinowego tortu nastąpiła zabawa taneczna.  

Imprezę sfinansował Urząd Miasta w ramach programu „W naszym magicznym domu”. Swój udział wnieśli również sponsorzy: firma Drobex, P.P.H. Masterstal (Mieczysław, Maciej, Jarosław Ziętkowie), Gospodarstwo Rolne – Izabela Frischke, firma Solbet (Marek Małecki), BS Szubin, Przedsiębiorstwo Roboty Ziemne, Budowlane i Drogowe (Tadeusz Szczepański), SIMI (Andrzej Siemianowski), PHU Bomar (Waldemar Łuczak). 

Przyłączamy się do życzeń i czekamy na srebrny jubileusz – za pięć lat.