Debaty rolnicze częścią XXV edycji Welconomy Forum in Toruń

Fot. Łukasz Piecyk

W trakcie XXV Jubileuszowej edycji Welconomy Forum in Toruń nie zabraknie debat rolniczych.  Wydarzenie, które każdego roku gromadzi blisko 2 tysiące uczestników z całego świata, honorowym patronatem objął minister Krzysztof Jurgiel.

Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi 12 – 13 marca w tym zakresie będą niewątpliwie: „Innowacje w roślinnej produkcji rolnej” – z udziałem Prezesa Syngenta Polska Marka Łuczaka. Podczas tej debaty Prezes Łuczak podzieli się doświadczeniami firmy Syngenta z zakresu wdrażania w gospodarstwach rolnych nowości technologicznych.

Kolejnym ważnym tematem jest: „Czy branżom niszowym w rolnictwie grozi zagłada?” – z udziałem posła na Sejm RP Jarosława Sachajko i Prezesa Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych Daniela Chmielewskiego.  Poseł Sachajko wraz z Prezesem Chmielewskim przedstawią m.in. wpływ branży futerkowej na polską gospodarkę i społeczeństwo. Pełna agenda XXV Welconomy dostępna jest na stronie internetowej organizatora.

Gośćmi konferencji są eksperci, politycy, przedstawiciele biznesu i nauki poruszający przede wszystkim zagadnienia związane z wielopłaszczyznową innowacją, integracją europejską oraz umacnianiem pozycji Polski na arenie międzynarodowej.