Dąbrowa Chełmińska przyjazna… pszczołom

Promocją gminy Dąbrowa Chełmińska zajmą się… pszczoły.

Edukacja ekologiczna może odbywać się w wielu sferach. Jedną z nich jest dbanie o pszczoły. I właśnie na tym polu buduje się w Dąbrowie Chełmińskiej świadomość ekologiczną młodych ludzi.

W ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna 2018-2019” zostały złożone przez gminę Dąbrowa Chełmińska wnioski o przyznanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Są to:

  1. „Pszczelarska ścieżka edukacyjna przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej”. Wnioskowana kwota dofinansowania na to zadanie wynosi 50 tys. zł. Obejmieonobudowę drewnianej altany o powierzchni 40 m2 dla przyrodniczej klasy plenerowej przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej. Wykonany zostanie również nowy hotel dla owadów oraz posadzone zostaną rośliny miododajne i nektarodajne. Ścieżki prowadzące do altany zostaną wyłożone kostką brukową.
  2. „Ścieżka przyrodniczo-historycznagminy Dąbrowa Chełmińska”. Wnioskowana kwota totakże 50 tys. zł. Zadanie polega na wykonaniu 9 tablic informacyjnych, przygotowaniu filmu promującego ścieżkę przyrodniczo-historyczną, opracowaniu mobilnej aplikacji, która wyznaczy trasę ścieżki oraz wydaniu folderu reklamowego w ilości 1000 sztuk.
  3. „Pszczelarstwo w Zakolu Dolnej Wisły”. Kwota wnioskowana: 4 tys. zł. Celem projektu jest przygotowanie filmu popularyzującego region gminy Dąbrowa Chełmińska pod kątem osiągnięć pszczelarskich.
  4. „Z pszczołami za pan brat. Poradnik do zajęć edukacji ekologicznej”. Wnioskowana kwotadofinansowania to 6 tys. zł.Projekt obejmuje przygotowanie pomocy naukowej w postaci poradnika dla uczniów w zakresie edukacji ekologicznej. Przewidywany nakład poradnika – 1000 egzemplarzy.
  5. „Szlakiem pomników przyrody w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku. Gra terenowa”. Wnioskowana kwota:12,75 tys. zł. W ramach projektu zostanie opracowany program zabaw terenowych w parku w Ostromecku, mających na celu pokazanie wyjątkowości historyczno-przyrodniczej tego miejsca.
    Prócz powyższych projektów złożony został wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna 2018-2019”. Projekt nosi tytuł „Z pszczołami za pan brat – lekcje z edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej”. Wnioskodawcy ubiegają się o kwotę 50 tys. zł.

– Edukację ekologiczną rozpoczęliśmy w roku ubiegłym – mówi Mariusz Buliński, zastępca wójta Dąbrowy Chełmińskiej, koordynator projektu. – Najpierw powstała klasa plenerowa wraz z wyposażeniem dydaktycznym, np. w klocki edukacyjne. Obecne działania to ciąg dalszy tamtego projektu, jego znaczące rozszerzenie. Postanowiliśmy wątek ten kontynuować, mimo że zmieniły się zarówno priorytety Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak i sposób pozyskiwania środków. Z jakiego powodu? Po prostu bartnictwo było w Dąbrowie Chełmińskiej obecne od wieków. Do dziś istnieją liczne pasieki w różnych miejscowościach gminy. Wykorzystanie tego elementu dla promocji naszej małej ojczyzny wydaje się naturalne. Do tego dochodzi istotny aspekt ochrony środowiska. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że pszczoły umierają przez rozwój cywilizacji. Ich wpływ na życie roślin jest znany nawet uczniom najmłodszych klas szkół podstawowych. Z połączenia wszystkich tych elementów z historią naszej gminy powstały właśnie wspomniane projekty.