Czterdzieści lat TMZK minęło…

Początkowo Towarzystwo było oddziałem Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego w Bydgoszczy. Od początku ściśle współpracowało ze Spółdzielczym Domem Kultury oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Koronowie. Z werwą zabrało się do popularyzowania działalności kulturalnej w mieście poprzez organizację spotkań z literatami, aktorami i znanymi osobistościami.

Nie mogło zabraknąć oczywiście konkursów, wystaw plastycznych oraz fotograficznych. Już w 1977 roku udało się zorganizować dużą, bo aż tygodniową imprezę pod nazwą Dni Koronowa. Odtąd wydarzenie to weszło na stałe do kalendarza imprez miejskich. W 1979 zmieniło nazwę na Dni Ziemi Koronowskiej, obejmując również miejscowości z terenu gminy: Mąkowarsko, Wierzchucin Królewski i Wtelno. W programie obchodów pojawiły się wtedy m.in. Bieg Łokietka oraz gry i zabawy zwane Igraszkami Osiedlowymi. Patronat prasowy nad Dniami Ziemi Koronowskiej objął „Ilustrowany Kurier Polski”.

Od 1983 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Koronowskiej zaczęło wydawać lokalną gazetkę „Tematy Koronowskie”. Również w tym roku udało się nawiązać współpracę z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Studenci szybko zadomowili się w Koronowie i urokliwej okolicy, poszukując tematów podczas licznych plenerów malarskich. Rok później prezes Towarzystwa Tadeusz Multański wydał zbiór koronowskich legend „Tajemnica diabelskiego młyna”.

W 1989 roku prezesem został ponownie Tadeusz Multański, który pełnił tę funkcję jeszcze przez dziesięć lat. W 1990 r. TMZK wybiło medal Stanisława Brzęczkowskiego – urodzonego w Koronowie artysty grafika – przyznawany osobom, instytucjom i organizacjom zasłużonym w upowszechnianiu kultury i historii Ziemi Koronowskiej. Natomiast w 2003 r. Towarzystwo współorganizowało I Festyn Cysterski oraz inscenizację bitwy pod Koronowem z 1410 r.

Towarzystwo przez cały ten czas było prężnie działającą organizacją, ale zdarzały się krótkie przerwy w jego funkcjonowaniu. Pierwsza nastąpiła po śmierci długoletniego prezesa TMZK Tadeusza Multańskiego. Druga wiązała się z rozwiązaniem w 2007 r. Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kulturalnego. Jednak już w grudniu 2009 r. TMZK ponownie zaczęło działać – tym razem już jako samodzielne stowarzyszenie – dzięki czemu może starać się o pozyskanie środków z różnych funduszy na kontynuowanie działalności.

A jak wyobraża sobie przyszłość Towarzystwa jego wiceprezes Violetta Krzyżanowska?

– W kolejnych 40 latach TMZK nadal będzie podejmowało inicjatywy, których efektem będzie m.in. poszerzanie wiedzy o historii miasta i regionu oraz promocja ziemi koronowskiej. Celem Towarzystwa jest i zawsze pozostanie wspieranie imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy Koronowo oraz odkrywanie przeszłości naszego regionu i zachowanie jej dla kolejnych pokoleń na łamach „Tematów Koronowskich”. Podejmowane będą inicjatywy promujące lokalnych artystów – mówi wiceprezes Krzyżanowska.

Wypada tylko życzyć wytrwałości i dobrego zdrowia wszystkim członkom Towarzystwa, aby nadal mogli promować ten urokliwy zakątek naszego województwa.