Chór Sereno z Łochowa uczestniczył w warsztatach chóralnych

Chór Sereno z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie po dyr. Izabeli Wiśniewskiej miał zaszczyt uczestniczyć w warsztatach chóralnych doskonalących metody pracy z chórem dziecięcym. Zajęcia, które poprowadziła prowadziła prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska – dziekan Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy odbyły się 5 listopada.Pani Profesor często gości jako wykładowca na wielu seminariach dla wokalistów, logopedów, nauczycieli, dyrygentów chóralnych w Polsce i poza jej granicami. Pracuje zarówno z chórami amatorskimi jak i profesjonalnymi.

Podczas zajęć członkowie chóru mieli do wykonania ćwiczenia wokalne oraz różne sposoby ich realizacji. Zajęcia przyczyniły się nie tylko do urozmaicenia metod pracy stosowanych przez dyrygentów, ale przede wszystkim były niezwykłą lekcją muzyki dla dzieci i ciekawym spotkaniem z ludźmi nią zafascynowanymi.

Na koniec spotkania uczestnicy wspólnie odśpiewali na 5 głosów „Śpiewaj razem z nami” .