Budżet gmin powiatu bydgoskiego pod lupą

W tym roku samorządy powiatu bydgoskiego mają na wydatki ponad 564 mln zł (fot. ilustracyjne)

Rady gmin w powiecie toruńskim dały zielone światło dla tegorocznych budżetów. Włodarze już rozdzielają pieniądze na inwestycje i rozwój regionu. Co i za ile w najbliższych dwunastu miesiącach powstanie dzięki samorządowym środkom?

Podobnie jak w ubiegłych latach duży nacisk postawiony jest na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców. Zmodernizowane drogi, nowe chodniki i oświetlenie to główne inwestycje roku 2018.

Gmina Dobrcz na tegoroczne wydatki zaplanowała ponad 52,1 mln zł. Dochody samorządu wyniosą zaś ponad 50 mln zł. Deficyt w kwocie 2,1 mln zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytów oraz pożyczek.

– Na inwestycje w roku 2018 przeznaczymy 9,2 mln zł – mówi wójt gminy Dobrcz Krzysztof Szala. – Dofinansowania zewnętrzne zadań, które będziemy realizować, wyniosą zaś ok. 5,5 mln zł.

Na modernizację dróg gminnych samorząd przeznaczy prawie 4,8 mln zł, a na oświetlenie ulic, placów i dróg – 190,5 tys. zł. Przebudowana zostanie m.in. droga w Suponinie, a przy drodze powiatowej Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz, na odcinku od Kotomierza do Nekli, powstanie ścieżka rowerowa.
Podobna trasa zbudowana zostanie pomiędzy Dobrczem a Kotomierzem.

W budżecie zaplanowano także środki na rozbudowę dwóch gminnych szkół – w Dobrczu oraz w Kozielcu. Placówka w Kotomierzu zyska tartanową bieżnię, a w Strzelcach Górnych ogrodzenie. Inwestycje te pochłoną 672 tys. zł. Sektor ochrony zdrowia – 195,2 tys. zł, a na fundusz sołecki gmina przeznaczyła 516,5 tys. zł.

Z zatwierdzonego przez radnych budżetu cieszy się także wójt Dąbrowy Chełmińskiej. Według założeń samorząd w tym roku wyda prawie 21,8 mln zł, z czego na same inwestycje przeznaczy prawie 6,3 mln zł. Swoje dochody określa na kwotę 18,5 mln zł.

– Ten rok stawia przed nami sporo wyzwań w sferze modernizacji dróg, ścieżek rowerowych i spraw wodno-kanalizacyjnych – tłumaczy Radosław Ciechacki. – Na budowę samej ścieżki, która kosztować będzie prawie 6 mln zł, udało się pozyskać dofinansowanie rzędu ponad 5 mln zł z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W najbliższym czasie nowy parking i zatokę autobusową zyska także Zespół Szkół w Czarżu.

Mniejsze, choć równie ważne inwestycje drogowe zaplanowano w Ostromecku, Gzinie i w miejscowości Janowo. Mieszkańcy Strzyżawy zaś wyczekiwać mogą w tym roku prac wodno-kanalizacyjnych. Sama budowa pochłonie 2,5 mln zł, z czego ponad 60 proc. to środki z dofinansowań zewnętrznych. W tym roku na potrzeby sołectw przeznaczono łącznie 300 tys. zł.

O drogach gminnych, oświacie i kulturze nie zapomniano także w budżecie na rok 2018 w gminie Białe Błota. Radni zatwierdzili plany finansowe, które w dochodach opiewają na kwotę 94,7 mln zł, w sektorze wydatków zaś na 99,2 mln zł. Sołectwa do rozdysponowania otrzymały prawie 400 tys. zł.

Wśród zadań inwestycyjnych znajdzie się m.in. budowa dróg gminnych w Białych Błotach. Nowe nawierzchnie otrzymają ulice: Chełmska, Chmielarska i Cedrowa, w Łochowie ul. Cyprysowa, w Trzcińcu zaś pieszo-jezdnia na ul. Laskowej. Modernizacji poddane zostaną istniejące – ul. Żeglarska, Palmowa i Jedlinowa w Łochowie, a także Łososiowa i Grzybowa w Łochowicach. Prace remontowe obejmą również Ciele, Kruszyn, Murowaniec i Zielonkę.

Na cmentarzu komunalnym w Białych Błotach powstanie kolumbarium, a alejki wyłożone zostaną kostką brukową.
W Przyłękach gmina wybuduje budynek sportowo-świetlicowy, a w Cielu świetlicę wiejską.

Łącznie inwestycje zaplanowane na najbliższe dwanaście miesięcy pochłoną prawie 11,4 mln zł.
Sumą 92,5 mln zł dysponować będzie samorząd Koronowa. Wydatki przewyższą zasób gminnej kasy o ponad 9 mln zł, osiągając kwotę prawie 102 mln zł.

Ubiegający się o remont dróg gminnych mieszkańcy w tym roku spodziewać się mogą prac m.in. na trasie Dziedzinek-Mąkowarsko. Przebudowie ulegnie droga w Kadzionce, ulice na osiedlu 1000-lecia w Koronowie, a także ul. Plażowa, Żeglarska, Kąpielowa, Wczasowa i Kajakowa. Wydatki na drogi gminne wyniosą prawie 9,5 mln zł.

Samorząd funkcjonujący nad Zalewem Koronowskim 1,1 mln zł przeznaczy na rozwój turystyki. Zadania z zakresu jej upowszechnienia wyniosą 700 tys. zł.

Sektor oświaty i wychowania to dla gminy wydatek rzędu ponad 28,7 mln zł, a ochrony zdrowia 550,2 tys. zł. Na dom kultury, świetlice i kluby gmina wyda prawie 1,7 mln zł. Fundusz sołecki w tym roku opiewa na sumę ponad 692 tys. zł.

W gminie Sicienko postawili na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. W tym roku samorząd wyda 48,6 mln zł, zaś swoje dochody obliczył na 46,1 mln zł.

– W tegorocznym planie finansowym zadania inwestycyjne kosztować nas będą ponad 13,5 mln zł – mówi Anna Karczewska, skarbnik gminy. – Ponad 5,6 mln zł to kwota przeznaczona na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a na inwestycje drogowe zaplanowaliśmy 1,9 mln zł.
Samorząd kontynuuje także zadania rozpoczęte w roku ubiegłym, w tym m.in. budowę świetlicy w Łukowcu i przebudowę obiektu w Dąbrówce Nowej.

W gminie Osielsko na inwestycje przeznaczono ponad 35 proc. całych wydatków, które osiągają kwotę 94,1 mln zł. Dochody zaś to suma 86,2 mln zł.

– Mamy szeroki wachlarz inwestycji, w tym wodociągi i kanalizacja, drogi gminne, termomodernizacje budynków użyteczności publicznej oraz remonty parkingów – tłumaczy skarbnik Bogumiła Nalaskowska. – Projekt „Rodzina 500 plus” to dla nas wydatek rzędu 7,5 mln zł.
Według informatora budżetowego samorząd miasta i gminy Solec Kujawski zamierza w tym roku wydać 87,2 mln zł. Do jego kasy zaś wpłyną 92,4 mln zł.

Ten rok to przede wszystkim inwestycje związane z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa, budowa dróg na osiedlu Leśnym, budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski, rewitalizacja pl. Jana Pawła II i ulic przyległych, a także termomodernizacje i przebudowy szkół oraz świetlic w granicach miasta i gminy.

Do budżetu gminy Nowa Wieś Wielka wpłynie w tym roku prawie 50,5 mln zł. Suma wydatków zaś to prawie 59,2 mln zł.

Wśród najważniejszych inwestycji znalazła się budowa sieci wodociągowej, m.in. w Nowej Wiosce, Dobromierzu i Nowym Smolnie. Gmina zadba także o bezpieczeństwo na drogach, remontując je oraz montując nowe lampy oświetleniowe. W tym roku także samorząd przeznaczy pieniądze na rozbudowę gminnego monitoringu. Ogółem inwestycje kosztować będą gminę ponad 18,4 mln zł.

Samorządy powiatu bydgoskiego wydadzą w tym roku łącznie ponad 564 mln zł.