Białe Błota: w czwartek spotkanie ws. odnawialnych źródeł energii

Fot. archiwum

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego naborem wniosków w konkursie „Inwestycje związane z budową lub modernizacją jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej z OZE – mikroinstalacje” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, gmina Białe Błota zamierza aplikować o dofinansowanie budowy mikroinstalacji w obiektach gminnych oraz w domach mieszkańców gminy.

– W czwartek 9 lutego, o godzinie 17.00 w Auli Publicznego Gimnazjum im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie – informuje na swojej stronie Urząd Gminy. – Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie.

W czasie spotkania będzie można składać deklaracje którą można pobrać na oficjalnej stronie Urzędu Gminy Białe Błota.