Będzie bezpieczniej

Przez tory kolejowe w Nowej Wsi Wielkiej przejeżdża kilkanaście pociągów dziennie. (fot. Łukasz Piecyk)

W poprzednich numerach dwutygodnika „Poza Bydgoszcz” poruszyliśmy tematy modernizacji przejazdów i przejść dla pieszych przez tory w gminie Nowa Wieś Wielka. Wójt gminy zwrócił się z koncepcją modernizacji przepraw na drodze krajowej nr 25 i poprawy bezpieczeństwa do zarządcy dróg krajowych. 6 marca do Urzędu Gminy wpłynęło pismo pozytywnie rozpatrujące wniosek.

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych otrzymaliśmy środki finansowe na potrzeby przygotowania dokumentacji projektowej dla tego zadania – informuje Przemysław Antoniak z bydgoskiego oddziału GDDKiA. – Działania te dotyczą poprawy bezpieczeństwa w ciągu pieszo-rowerowym, pomiędzy miejscowościami Brzoza a Nowa Wieś Wielka.

Umożliwią sprawniejsze i bezpieczniejsze przemieszczanie się pieszych przez tory kolejowe, po których każdego dnia przejeżdża kilkanaście pociągów osobowych i towarowych. Rozwój tych działań będziemy śledzić. Do tematu wrócimy.