Bank rozbity

Prawie 445 tys. zł rozdzieliły między siebie sołectwa gminy Dobrcz podczas wrześniowych spotkań z mieszkańcami. Pieniądze pozwolą m.in. na stworzenie nowej infrastruktury drogowej, remont świetlic i zorganizowanie festynów sołeckich.

Jako pierwsi z wójtem gminy spotkali się mieszkańcy Dobrcza. Mieszkańcy rozdysponowali ponad 32 tys. zł na wykonanie oświetlenia sołectwa, promocję oraz zakup namiotu, który służyć będzie m.in. organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych.

Sołectwo Trzebień otrzyma prawie 15,5 tys. zł, które przeznaczone zostaną na budowę chodnika i festyn. Borówno całą kwotę ponad 32 tys. zł zainwestuje w dalszą budowę świetlicy wiejskiej. Augustowo za sprawą uchwały mieszkańców kwotę prawie 13 tys. zł przeznaczy na budowę kanalizacji oraz doposażenie placu zabaw. Inwestycje drogowe zrealizowane zostaną m.in. w sołectwie Nekla, gdzie za kwotę prawie 17,5 tys. zł powstanie parking przy świetlicy i oświetlenie. Jaśniejsze ulice będą także w Kotomierzu, gdzie dzięki prawie 32 tys. zł z funduszu wyremontowany zostanie chodnik.

Kusowo zainwestuje kwotę prawie 22 tys. zł na budowę drewnianej altany oraz, podobnie jak mieszkańcy Gądecza, festyn rekreacyjno-sportowy. Sąsiednie sołectwo przeznaczy pieniądze na drogi i remont świetlicy wraz z jej doposażeniem. Własnymi świetlicami zajmą się również kozielczanie, którzy przeznaczą na to prawie 13 tys. zł, mieszkańcy Magdalenki z kwotą prawie 17 tys. zł oraz Strzelec Górnych, którzy wydadzą na jej budowę około 30 tys. zł.

Sąsiedzi ze Strzelec Dolnych podczas zebrania sołeckiego zdecydowali się oświetlić sołectwo, umieścić tabliczki kierunkowe i wyremontować świetlicę. Przeznaczyli na to fundusz ponad 13 tys. zł.

W poniedziałek 19 września Krzysztof Szala spotkał się z mieszkańcami Trzęsacza i Włók, którzy otrzymali odpowiednio kwoty 15,5 tys. zł oraz 16 tys. zł na inwestycje w sołectwie. W pierwszej z miejscowości powstanie nowy chodnik i drewniana altana. Dofinansowanie otrzymają także harcerze „Wesołe Koziołki” – wesprą ich również m.in. Wudzynek, Trzeciewiec i Supomin. We Włókach zaś doposażony zostanie plac zabaw.

Mieszkańcy Wudzynka kwotę 22 tys. zł przeznaczą m.in. na remont chodnika, oświetlenie sołectwa, doposażenie świetlicy wiejskiej i festyn rodzinny.
Jak wynika z podsumowania budżetu, Trzeciewiec otrzymał dwa razy większy budżet niż Supomin. Sołectwo, dysponując kwotą 22,5 tys. zł, przeznaczy je na inwestycje drogowe oraz, podobnie jak sąsiedzi, wyremontuje świetlicę.

Taką inwestycję przeprowadzą również mieszkańcy Stronna. Stronno, dzięki kwocie ponad 32 tys. zł, dokona jeszcze zakupu kosiarki, Sienno zaś, mając 6 tys. zł mniej w budżecie, dokona oświetlenia ulic i doposaży świetlicę.

Bazę rekreacyjno-sportową rozbudują i zmodernizują mieszkańcy Zalesia. Tam też wykonany zostanie remont świetlicy wiejskiej. W przyszłym roku z budżetu sołeckiego wydadzą kwotę ponad 13 tys. zł. Dwa i pół raza więcej przeznaczą wudzynianie na oświetlenie sołectwa, dofinansowanie sportowców oraz harcerzy „Wesołe Koziołki”.