ARiMR wyda na polskiej wsi 32 miliardy €

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest jedną z najważniejszych instytucji w państwie. Urzędy Marszałkowskie mają w województwach mniejsze znaczenie. W latach 2014-2020 polska wieś otrzyma jeszcze większe środki niż w poprzednim okresie programowania. Na co pójdą?

Połapać się we wszystkich przepisach i zestawieniach, które określają funkcjonowanie ARiMR, jest niezwykle ciężko. Aż dziw, że rolnicy wiedzą, jak sięgać po środki przysługujące im z unijnej puli. Jeżeli jednak chcesz rozwijać swoje gospodarstwo, musisz wiedzieć, jak działa instytucja zarządzająca astronomicznymi kwotami pieniędzy.

Nie do końca wiadomo jeszcze, jak będzie wyglądała nowa perspektywa finansowania unijnego. Kraje zrzeszone w ramach Unii Europejskiej dopiero niedawno dogadały się, kto i ile dołoży do wspólnego interesu. Coraz trudniej o kompromis i często słyszymy głosy, że okres do 2020 jest ostatnim, w którym na polską wieś i modernizację naszego państwa trafią tak duże pieniądze.

– Czekamy na szczegółowe wytyczne, co nie oznacza, że w tym czasie nic nie robimy – mówi Andrzej Owczarz, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – Sztab ludzi pracuje nad tym, żeby osoby, którym przyznano już dotacje ze środków europejskich otrzymały swoje pieniądze. Okres rozliczeniowy 2007-2013 się zakończył, ale nie oznacza to, że wszystkie programy są już rozliczone i sfinalizowane.

Dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału opowiada nam o nowym budżecie Unii Europejskiej w wywiadzie. Warto jednak zadać sobie pytanie, czym jest ARiMR. Instytucja ta powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W latach 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim

łączna pula środków, które trafiły na wieś wyniosła ok. 3,2 miliarda euro. W kolejnym budżecie funduszy ma być jeszcze więcej. Problemem staje się to, że ograniczane są środki na drugi filar Wspólnej Polityki Rolnej, czyli rozwój.

– Obawiam się, że zrodzi mi się konkurencja leniwych rolników – mówi gospodarz z gminy Dąbrowa Chełmińska. – Dawanie ludziom środków, tylko dlatego, że mają ziemię, jest marnotrawstwem. Powinno wspierać się przedsiębiorczość i chęć rozwoju własnych działalności. Widać jednak, niekoniecznie silne, duże i dobrze prosperujące polskie gospodarstwa są wszystkim na rękę.

Oddział kujawsko-pomorski ARiMR plasuje się na wysokich miejscach w rankingach ogólnopolskich. W latach 2007-2013 zajął trzecie miejsce pod względem funduszy, jakimi dysponował w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łączna kwota wsparcia wyniosła 2,3 miliarda złotych. W ramach programów realizowanych w latach 2002-2012 środki przeznaczone na modernizację wsi wyniosły ponad 11 miliardów złotych.

– Doradcy pracujący w naszej instytucji starają się możliwie ułatwić rolnikom pozyskiwanie środków na rozwój gospodarstw – mówi Andrzej Owczarz. – Świadomość, w zakresie możliwości pozyskiwania dotacji rośnie z roku na rok. W powiecie bydgoskim, pomimo powszechnego przekonania o tym, że nie jest to teren rolniczy, działa wiele prężnie rozwijających się gospodarstw.

Tysiące rolników zakupiło dzięki środkom rozdysponowywanym przez ARiMR sprzęt umożliwiający większą mechanizację pracy w gospodarstwach – ciągniki, kombajny, opryskiwacze czy traki taśmowe.

W kujawsko-pomorskim oddziale ARiMR zatrudnionych jest 235 osób w komórkach oddziału regionalnego oraz 381 w 19 biurach powiatowych. W 2010 r. ogólna powierzchnia gruntów znajdujących się w zasobach gospodarstw rolnych woj. kujawsko-pomorskiego wynosiła 1270 tys. hektarów. Areał użytków rolnych obejmował 1085 tys. ha. Powierzchnia sadów wynosiła 10 tys. ha a powierzchnia trwałych użytków zielonych 142 tys. ha. Dlatego tak ważne jest, jakie środki i na co rafią na wieś w kolejnych latach.