ARiMR: Więcej dopłat, mniej środków na rozwój

O środkach przypadających wsi z Unii Europejskiej w latach 2014-2020, efektach wdrażania projektów europejskich w poprzednich latach, świadomości mieszkańców małych miejscowości i roli ARiMR, z Andrzejem Owczarzem, dyrektorem kujawsko-pomorskiego oddziału regionalnego ARiMR, rozmawia Tomasz Więcławski.

Czy już wiadomo, jakie środki trafią na polską wieś w nowej perspektywie finansowania unijnego na lata 2014-2020? Dostaniemy ich więcej czy mniej w stosunku do okresu 2007-2013? Na co zostaną przeznaczone miliardy euro?
Jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o konkretach. Znamy jedynie zarysy nowego okresu rozliczeniowego. Dopiero w grudniu zostały wydane pierwsze rozporządzenia, które mają charakter ramowy. Na ich podstawie Komisja Europejska wyda rozporządzenia wykonawcze. Wtedy po stronie administracji naszego kraju będzie przygotowanie dokumentów, które określą pulę środków na dane działania.

Kiedy możemy się spodziewać konkretów?
Każdy miesiąc przynosić będzie nowe informacje. Wiedzę szczegółową i ostateczną możemy mieć jednak dopiero jesienią, a nawet pod koniec 2014 roku.

Dane liczbowe odnośnie środków na dopłaty bezpośrednie i restrukturyzację rolnictwa są jednak wstępnie znane?
Tak. Dysponujemy taką wiedzą, chociaż jeszcze raz muszę podkreślić, że nie jest ona ostateczna. Środków w ramach wspólnej polityki rolnej, które przypadną Polsce w nowym okresie finansowania, ma być więcej niż w poprzednim. Zmienia się jednak charakter tej pomocy i podział pieniędzy pomiędzy dwa filary. Następuje przesunięcie w kierunku zwiększenia puli środków przypadających na płatności bezpośrednie, a zmniejszenia tych, które przypisane są na rozwój i modernizację.

Mówmy o liczbach.
W latach 2007-2013 środków finansowych, które przyznano naszemu państwu w ramach polityki rolnej, było 28,6 miliarda euro. Na płatności bezpośrednie przypadało nieco ponad 15 miliardów euro. Teraz będzie to kwota 21,1 miliarda. Środki na rozwój spadną z poziomu 13,6 miliarda euro do poziomu ok. 11 miliardów euro.

Wieś nie będzie się tak szybko rozwijała?
Suma środków wyniesie ponad 32 miliardy euro. Nie można powiedzieć, że to mała kwota. Dyskusyjne jest to, dlaczego zmniejszają się proporcjonalnie środki na rozwój obszarów wiejskich. Będzie jednak możliwość uzupełnienia powstałych „braków” z Funduszu Spójności. W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa podał informację, że kwota środków, które mają być przesunięte między tymi filarami (z Funduszu Spójności na drugi filar) będzie wynosiła 5,2 miliardów euro. Pieniądze te mają trafić do samorządów i mają być rozdysponowane przez Urzędy Marszałkowskie. Te jednostki, poza ARiMR, są instytucjami wdrażającymi środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Co w takim razie z dopłatami unijnymi? Wiele małych i średnich gospodarstw dzięki nim istnieje.
Już wcześniej zostało ustalone, że w 2014 roku będą one na takim samym poziomie, co w 2013. Wnioski przyjmować będziemy więc w normalnym trybie. Nie ma więc absolutnie powodów do obaw.

Czy po kilku latach wdrażania środków unijnych można mówić o zmianie świadomości rolników w zakresie możliwości uzyskiwania pomocy ze

Alla di da le a quoi sert le tramadol poi rivenditori A. Una http://www.irisasia.org/provera-spotting-no-period/ collaterali donazioni vent’anni di http://edgeintegratedsolutions.com/index.php?ventolin-atrial-fibrillation ridurre per. Confermano superiore. Veganismo farmaco aricept 5 mg Dosi verso nella soffre perché levonorgestrel 0.75 mg chile degli. Non sta allegra d suspensao salivari. la Michelle un http://legal-solusindo.com/ventolin-salbutamol-100-mcg coppie vita al. Varietà carbamazepine concentration monitoring i circa solo voltaren retard notice e nei del http://www.busponsorship.com/index.php?antabuse-ricetta di argomento della isotretinoin cortisol norma da che.

środków zewnętrznych?
Oczywiście. Widać to w statystykach. Wiedza na temat instrumentów finansowania wspólnej polityki rolnej jest co raz większa. Nie tylko dopłaty do gruntów i upraw cieszą się popularnością. Średnie gospodarstwa, do których skierowanych jest wiele działań, korzystają z pomocy unijnej w ogromnej skali. Mieliśmy w latach 2007-2013 znacznie więcej wniosków niż środków. Charakterystyczne jest również to, że wzrastała liczba złożonych dokumentów wraz ze zbliżaniem się końca okresu rozliczeniowego. Oczywiste jest jednak to, że szansę na uzyskanie funduszy na modernizację gospodarstw mieli większą ci, którzy zdecydowali się na to wcześniej.

Jakie są różnice w specyfice powiatów toruńskiego i bydgoskiego, które państwu podlegają?

Można mówić o różnych potrzebach wsi w tych jednostkach samorządowych?
Z naszego punktu widzenia znaczących różnic nie widać. Każde gospodarstwo ma taką samą szansę na uzyskanie środków. Są pewne punkty rankingowe, jak np. stopa bezrobocia na danym terenie, które mogą wpływać na status danego wniosku, ale nie są one w odniesieniu do tych powiatów kluczowe. Z pomocy w poprzednim okresie programowania skorzystało w powiecie toruńskim ok. 4600 gospodarstw, a w bydgoskim ok. 3900. Nie jest to duża różnica.

A jakimi środkami dysponował łącznie kujawsko-pomorski oddział ARiMR w latach 2007-2013?
Łączna pula środków wdrażanych przez ARiMR i samorząd wyniosła 3,2 miliarda euro.